Lid worden van de BKVT

Hoe wordt u lid van de BKVT?

Dien uw kandidatuur in door middel van het lidmaatschapsformulier hiernaast. Vul dit formulier in en stuur het terug naar de BKVT samen met alle bewijsstukken (diploma's, attesten, ... ). Deze bewijsstukken moeten in het Frans, Nederlands of Duits opgesteld zijn. Voeg beëdigde vertalingen van de in andere talen opgestelde documenten.

Verzendingsadres:

CBTI-BKVT
24, Montoyerstraat
1000 Brussel
België

Neem kennis van de definities om uw lidmaatschapsaanvraag correct in te vullen. Neem eveneens kennis van de statuten van de BKVT en van haar deontologische code.

Effectief lid worden

Voor wie?

 • Voor mensen die een diploma van master in vertalen of tolken hebben of
 • Voor mensen die het bewijs kunnen leveren van minstens 3 jaar beroepservaring in het vak, d.w.z. minstens 100.000 woorden per jaar vertalen en/of minstens 50 dagen per jaar tolken.
  Voorbeelden van bewijzen:
  • kopieën van facturen
  • verklaringen van klanten
  • verklaring op erewoord, ondertekend door twee effectieve leden van de BKVT
  • andere

Voor meer details over de toelatingsvoorwaarden, kijk op de pagina Toelatingsvoorwaarden van deze site of art. 3 van het huishoudelijk reglement van de BKVT.

Waarom?

De voordelen vergelijken die worden toegekend aan de effectieve leden en aan de geassocieerde leden.

Hoeveel kost het?

Voor 2015 heeft de Algemene Vergadering het lidgeld voor de effectieve leden vastgesteld op 190 EUR. Leden die na 1 augustus worden toegelaten krijgen 50% korting. Lidgeld dat betaald is vanaf 1 december geldt voor het jaar daarop.

Geassocieerd lid worden

Voor wie?

 1. De stagiaires: mensen die (nog) niet voldoen aan de voorwaarden om effectief lid te worden (studenten, beginners, mensen die deeltijds werken, enz.).
 2. De werknemers.
 3. De andere beroepen van de toegepaste taalkunde (terminologen, copywriters, enz.).
 4. Mensen die het beroep niet meer uitoefenen maar voeling willen houden met het beroep.

Voor meer details over de toelatingsvoorwaarden, kijk op de pagina Toelatingsvoorwaarden van deze site of art. 4 van het huishoudelijk reglement van de BKVT.

Waarom?

De geassocieerde leden beschikken over dezelfde voordelen als de effectieve leden, met dit verschil:

 • ze hebben geen toegang tot de jobaanbiedingen;
 • ze worden niet opgenomen in de gids;
 • ze worden uitgenodigd voor de Algemene Vergadering maar hebben er geen stemrecht;
 • ze kunnen geen lid worden van de Raad van bestuur.

De voordelen vergelijken die worden toegekend aan de effectieve leden en aan de geassocieerde leden.

Hoeveel kost het?

Voor 2015 heeft de Algemene Vergadering het lidgeld voor de geassocieerde leden vastgesteld op 95 EUR. Leden die na 1 augustus worden toegelaten krijgen 50% korting. Lidgeld dat betaald is vanaf 1 december geldt voor het jaar daarop.