Lid worden van de BKVT

Hoe wordt u lid van de BKVT?

Dien uw kandidatuur in door middel van het lidmaatschapsformulier hiernaast. Vul dit formulier in en stuur het terug naar de BKVT samen met alle bewijsstukken (diploma's, attesten, ... ). Deze bewijsstukken moeten in het Frans, Nederlands of Duits opgesteld zijn. Voeg beëdigde vertalingen van de in andere talen opgestelde documenten.

Wij willen u vragen uw aanvraag voor lidmaatschap bij voorkeur elektronisch te versturen naar secretariat@translators.be. Als dit niet mogelijk is, kunt u uw aanvraag ook per post versturen:

CBTI-BKVT
24, Montoyerstraat
1000 Brussel
België

Neem kennis van de definities om uw lidmaatschapsaanvraag correct in te vullen. Neem eveneens kennis van de statuten van de BKVT en van haar deontologische code.

Effectief lid worden

Voor wie?

 • Voor mensen die een diploma van master in vertalen of tolken hebben of
 • Voor mensen die het bewijs kunnen leveren van minstens 3 jaar beroepservaring in het vak, d.w.z. minstens 100.000 woorden per jaar vertalen en/of minstens 50 dagen per jaar tolken.
  Voorbeelden van bewijzen:
  • kopieën van facturen
  • verklaringen van klanten
  • verklaring op erewoord, ondertekend door twee effectieve leden van de BKVT
  • andere

Voor meer details over de toelatingsvoorwaarden, kijk op de pagina Toelatingsvoorwaarden van deze site of art. 3 van het huishoudelijk reglement van de BKVT.

Waarom?

De voordelen vergelijken die worden toegekend aan de effectieve leden en aan de geassocieerde leden.

Hoeveel kost het?

Voor 2018 heeft de Algemene Vergadering het lidgeld voor de effectieve leden vastgesteld op 200 EUR.

Voor een aansluiting die wordt aanvaard vanaf 1 juli, betaalt u in één keer het lidgeld

 • voor de rest van het lopende jaar;
 • en voor het volgende jaar.

We vragen een voorschot van € 30 voor het openen van het dossier. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op uw lidmaatschapsbijdrage, wanneer de commissie Toelatingen uw dossier aanvaardt.

De bankgegevens van de BKVT luiden als volgt:

IBAN: BE32 3100 4638 6702
BIC: BBRUBEBB
Mededeling: dossierkosten _uw naam en voornaam

Zonder bericht van uwentwege nemen wij uw lidmaatschapsaanvraag niet in aanmerking.

Geassocieerd lid worden

Voor wie?

 1. De stagiaires: mensen die (nog) niet voldoen aan de voorwaarden om effectief lid te worden (studenten, beginners, mensen die deeltijds werken, enz.).
 2. De werknemers.
 3. De andere beroepen van de toegepaste taalkunde (terminologen, copywriters, enz.).
 4. Mensen die het beroep niet meer uitoefenen maar voeling willen houden met het beroep.

Voor meer details over de toelatingsvoorwaarden, kijk op de pagina Toelatingsvoorwaarden van deze site of art. 4 van het huishoudelijk reglement van de BKVT.

Waarom?

De geassocieerde leden beschikken over dezelfde voordelen als de effectieve leden, met dit verschil:

 • ze hebben geen toegang tot de jobaanbiedingen;
 • ze worden niet opgenomen in de gids;
 • ze worden uitgenodigd voor de Algemene Vergadering maar hebben er geen stemrecht;
 • ze kunnen geen lid worden van de Raad van bestuur.

De voordelen vergelijken die worden toegekend aan de effectieve leden en aan de geassocieerde leden.

Hoeveel kost het?

Voor 2018 heeft de Algemene Vergadering het lidgeld voor de geassocieerde leden vastgesteld op 100 EUR.

Voor een aansluiting die wordt aanvaard vanaf 1 juli, betaalt u in één keer het lidgeld

 • voor de rest van het lopende jaar;
 • en voor het volgende jaar.

We vragen een voorschot van € 30 voor het openen van het dossier. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op uw lidmaatschapsbijdrage, wanneer de commissie Toelatingen uw dossier aanvaardt.

De bankgegevens van de BKVT luiden als volgt:

IBAN: BE32 3100 4638 6702
BIC: BBRUBEBB
Mededeling: dossierkosten _uw naam en voornaam

Zonder bericht van uwentwege nemen wij uw lidmaatschapsaanvraag niet in aanmerking.