Skip to content
Micro-min.jpg

Sint-Hiëronymus goes to VUB

  • Date: 30 September 2022 09:30
  • Lieu: VUB – Aula QD | Brussels Bowling
  • Contact: CBTI-BKVT -
  • Catégorie: Life in CBTI/BKVT

De leden van de raad van bestuur van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken vzw nodigen u uit om op vrijdag 30 september 2022 samen het feest van Sint Hiëronymus te vieren.

U wordt om 9.30 uur verwacht in de gebouwen van de VUB voor een academisch ochtendprogramma met een rondetafelgesprek over (Ver)taalreflecties omtrent inclusief taalgebruik in verschillende talen. Om 15 uur start ons namiddagprogramma met een aantal partijtjes bowling, vóór we de namiddag afsluiten met een heerlijk pizzabuffet in een ontspannen en gezellige sfeer!

PROGRAMMA

9u30: Verwelkoming BKVT-leden bij de VUB

VUB – Aula QD
Pleinlaan 2
1050 Brussel

10u: Verwelkoming

10u05: Voorstelling BKVT voor de studenten

10u15: Lezing “Goede huisvader of voorzichtig en redelijk persoon? Inclusief taalgebruik” (dr. Vivien Waszink – Instituut voor de Nederlandse Taal)

10u55: Panelgesprek (FR-EN-DE-NL): (Ver)taalreflecties omtrent inclusief taalgebruik

11u45: Netwerkreceptie “Meet the translator”

12u30: Lunch aan de universiteit

14u: Einde

15u: Bowling (dranken niet inbegrepen)

Afspraak voor Brussels Bowling
Brussels Bowling
Jaargetijdenlaan 92c
1050 Brussel

18u: Maaltijd: pizza’s ter plaatse (dranken niet inbegrepen)

INSCHRIJVINGEN

Mailen naar het secretariaat () met opgave van de activiteiten waaraan u wenst deel te nemen, evenals het aantal deelnemers. Uw inschrijving en uw betaling worden verwacht vóór vrijdag 23 september 2022.

BIJDRAGEN

Bijdrage voor de hele dag (inclusief 2 maaltijden)

  • leden en gelijkgestelden*: € 30

  • niet-leden: € 50

  • Gelijkgestelden: partners, docenten van de opleidingsinstituten, studenten en leden van de verenigingen die lid zijn van FIT

Gelieve op te merken dat u € 30 of € 50 betaalt en dit bedrag niet te wijzigen valt. Dit is een forfait, ongeacht de activiteit waaraan u deelneemt. Wacht niet te lang om u in te schrijven, want het aantal plaatsen is beperkt.

Betaling

De betaling geldt als inschrijving. Enkel door overschrijving op het rekeningnummer van de BKVT:

IBAN BE32 3100 4638 6702
BIC BBRUBEBB
Mededeling: aantal personen + naam lid

ANNULERINGSVOORWAARDEN

  • Annulering bij het secretariaat tot en met 23/9: 100% terugbetaald
  • Annulering bij het secretariaat vanaf 24/9: geen terugbetaling meer mogelijk.

CONTACT

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (CBTI-BKVT)
Montoyerstraat 24 / B12
B-1000 Brussel
Tel. : +32 2 513 09 15

www.cbti-bkvt.org

Leave a Reply