Skip to content
graduation-995042_1920-min.jpg

Prijs voor de Beste Masterproef van de BKVT: de 3 finalisten zijn bekend!

De BKVT werkt al jaren met de Belgische universiteiten samen om de instroom van de pas afgestudeerde vertalers en tolken op de arbeidsmarkt te bevorderen. Enkele jaren geleden besliste de BKVT om een oude traditie opnieuw tot leven te wekken: de toekenning van een Prijs voor de Beste Masterproef voor toegepast onderzoek inzake vertalen of tolken.

Wat kan de BKVT bieden aan studenten en pas afgestudeerden?

Eerst en vooral een Gids voor jonge zelfstandige vertalers, die erg nuttig is voor al wie zijn eerste stappen wil zetten in het beroep. Verder is er het gratis lidmaatschap voor alle masterstudenten van aangesloten Belgische universiteiten. Deze voordelen komen bovenop de vele andere voordelen voor vertalers en tolken.

Met de uitreiking van de Prijs voor de Beste Masterproef wil de BKVT de academische wereld en de beroepspraktijk dichter bij elkaar brengen en bijdragen tot een betere overgang tussen beide. Dat doet ze door drie pas afgestudeerden voor het voetlicht te brengen en professionele vertalers en tolken aan te moedigen interesse te tonen voor toegepast onderzoek.

Voor het jaar 2019-2020 zijn de drie gekozen finalisten (in alfabetische volgorde):

Titel Auteur Universiteit
L’interprète français-LSFB face aux registres de langue – Étude de la prise en compte de ce paramètre discursif en situation d’interprétation Jessica Dejemeppe UCL
Vooraf opgenomen, live audiobeschrijving met audio-ondertiteling voor in het theater: Een eerste experiment in NTGent Daisy Osasu Van de Vorst Universiteit Antwerpen
La reconnaissance automatique de la parole en interprétation simultanée Goran Van Cauwenberghe UGent Vertalen, Tolken en Communicatie

Als gevolg van de gezondheidscrisis zullen de presentatie en prijsuitreiking van de drie geselecteerde masterproeven plaatsvinden op vrijdag 4 juni 2021 om 17.30 uur via Zoom.