Beste Masterproef

Prijs voor de Beste Masterproef voor toegepast onderzoek inzake vertalen of tolken

De Belgische Kamer voor Vertalers en Tolken (BKVT) werkt al sinds jaren met de universiteiten samen om zo de instroming van de pas afgestudeerde vertalers en tolken in de arbeidsmarkt te bevorderen. Zo biedt zij eerst en vooral een Gids voor jonge zelfstandige vertalers aan, die erg nuttig is voor al wie zijn eerste stappen wil zetten in het beroep. Verder is er het gratis lidmaatschap van een jaar dat de BKVT aanbiedt aan alle studenten die aan een Belgische universiteit ingeschreven zijn voor een masteropleiding.

In 2017 heeft de BKVT beslist dat het tijd was een oude traditie opnieuw tot leven te wekken: de toekenning van een Prijs voor de Beste Masterproef voor toegepast onderzoek inzake vertalen of tolken.

Met dit initiatief wil de BKVT de academische wereld dichter bij het beroepsleven brengen en op die manier bijdragen tot een vlottere overgang tussen beide. We willen dan ook vooral drie pas afgestudeerden in de kijker zetten en we willen alle professionals uit deze sector ertoe aanzetten om meer belangstelling te tonen voor dit toegepaste onderzoek.

Zoals u kan lezen in het reglement dat u hier kunt downloaden, is het inderdaad de bedoeling om drie masterproeven te belonen die handelen over toegepast onderzoek dat rechtstreeks betrekking heeft op het beroep, bijvoorbeeld omdat ze nieuwe technologieën analyseren waarmee we als professionals geconfronteerd kunnen worden, omdat ze een markttrend bestuderen of omdat ze zich buigen over problemen waarmee de beoefenaar van ons beroep geconfronteerd wordt.

De BKVT legt hierbij een zware taak op de schouders van de deelnemende instellingen: zij zullen immers elk één (1) masterproef mogen uitkiezen uit de masterproeven die verdedigd zijn voor het behalen van de titel van Master in het vertalen, in het tolken of in de meertalige communicatie. Ze mogen dus elk één enkele masterproef indienen. Vervolgens zal de jury de geselecteerde masterproeven bestuderen om zo de masterproef te selecteren die de grootste belangstelling wegdraagt bij de beroepsbeoefenaars en die tevens een waardevolle bijdrage tot het toegepaste onderzoek levert.

De winnaar krijgt onder andere een cheque van 500 euro, een permanente gebruikslicentie voor SDL Studio Freelance en een jaar gratis lidmaatschap van de BKVT. Zijn of haar masterproef zal ook meermaals aan bod komen in publicaties in De Taalkundige, het driemaandelijkse tijdschrift van de BKVT. Twee andere genomineerden krijgen eveneens een jaar gratis lidmaatschap cadeau en mogen gratis deelnemen aan twee workshops die de BKVT organiseert. Als u met uw faculteit wil deelnemen, verzoeken wij u om een masterproef te selecteren die verdedigd werd in het academiejaar, en om ons uw keuze mee te delen vóór 15 oktober.

We nodigen u uit om kennis te nemen van het reglement dat u hier kunt downloaden.

Aarzel zeker niet om ons voor bijkomende info een e-mail te sturen op award@translators.be.

Camille Collard - Verantwoordelijke Externe relaties
Pascale Pilawski - Juryvoorzitter
Patrick Rondou - Secretaris-generaal BKVT

Planning :

15 oktober: uiterste datum voor de ontvangst van de proeven, op het adres award@translators.be. Formaat: ofwel in pdf; in dat geval moet het werk nauwgezet geanonimiseerd worden, zonder verwijzing naar de naam van de auteur van de proef of van de instelling en zonder pagina met dankwoord; ofwel in Word, zodat het secretariaat van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken het werk op voornoemde manier kan anonimiseren. Het werk moet altijd worden vergezeld van de (anonieme) abstract van 500 woorden.
Eind december: verzending van de brief waarin de drie genomineerden naar de universiteiten worden gestuurd en uitnodiging voor het Nieuwjaarsviering van de BKVT.
Januari: Nieuwjaarsviering van de BKVT: overhandiging van de prijzen, voorafgagaan door een 10 minuten durende presentatie door elk van de drie laureaten.