Skip to content
sun-clouds.jpg

Twee keer goed nieuws i.v.m. een KB dat verre van perfect is

Het KB betreffende de nieuwe tarieven voor de BVT’s ligt ter ondertekening bij de ministers.

Dankzij discrete gesprekken die Lextra Lingua vzw en de BKVT met de FOD Justitie gevoerd hebben, heeft de minister eindelijk aanvaard de bedragen in het KB te indexeren, met 2,58%.

Het is nog maar eens dankzij het exclusieve optreden van Lextra Lingua vzw en de BKVT dat de onaanvaardbare boete voor laattijdige vertalingen uit het definitieve KB geschrapt is.

De tarieven voor beëdigd vertalers/tolken blijven ver beneden onze eisen, maar de BKVT en Lextra Lingua vzw zijn blij dat ze deze twee al bij al toch positieve ontwikkelingen met alle collega’s beëdigd vertalers/tolken kunnen delen.

Rita Roggen – Voorzitter BKVT
Erik Van Poucke – Voorzitter Lextra Lingua vzw