Skip to content
AG-2016-nouveaux-min.jpg

Verslag van de Algemene Vergadering van de BKVT 2017

Op zaterdag 18 maart 2017 kwamen de leden van de BKVT samen in het Leopold Hotel in Brussel voor de Algemene Vergadering. De agenda was flink gevuld en de debatten konden in het Frans en in het Nederlands worden gevolgd. Bedankt Pieter Goffin en Lena Claes, twee tolken in opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven. Acht van de nieuwe leden van de Kamer hebben zich kort voorgesteld en de erecode ondertekend.

Na een korte bespreking van het jaarverslag en de goedkeuring van de rekeningen voor 2016 hebben de kandidaten voor het voorzitterschap en voor de Raad van Bestuur het woord genomen om hun programma en hun visie uiteen te zetten. Guillaume Deneufbourg werd tot voorzitter verkozen (met 89 stemmen tegen 43) . Zes kandidaten werden verkozen voor de raad van bestuur: Agnès Feltkamp, Patrick Rondou, Doris Grollmann, Isabelle Collard, Laurence Nys en Camille Collard.

Zodra de ontwerpbegroting voor 2017 was goedgekeurd, konden de leden hun mening geven over de vergoeding voor de “vertalerspool” en de tolken tijdens evenementen. Een meerderheid leek voorstander te zijn van onbezoldigd vrijwilligerswerk, maar de vraag moet nog door de nieuwe raad van bestuur worden aangekaart.

De leden maken zich ongerust over het ongewoon hoge aantal leden dat zijn lidmaatschapsbijdrage voor 2017 nog niet heeft betaald. Eén van de redenen die werden aangehaald, is dat sommigen ontstemd waren over de spanningen van de afgelopen maanden. De nieuwe raad is van plan zich prioritair over deze kwestie te buigen.

Vervolgens werd de voorzitter van Lextra Lingua Erik Van Poucke uitgenodigd om het vervolg van de samenwerking met de BKVT officieel te bevestigen. Hij heeft in het kader hiervan samen met de nieuwe voorzitter de verlenging van het samenwerkingsakkoord ondertekend. Doris Grollmann schetste nogmaals de situatie van de beëdigd vertalers en tolken. Hierna werd de tool DiZpo aan de leden voorgesteld door projectverantwoordelijke Benjamin Van Hemelryck. Dit is een app voor smartphones en pc’s waarmee de parketten et de politiediensten van het land de beschikbaarheid van beëdigd vertalers en tolken kunnen nagaan.

Daarna hebben de leden de bijdrage voor 2018 goedgekeurd (die wordt opgetrokken naar 200 EUR voor de effectieve leden en naar 100 EUR voor de geassocieerde leden), alsook de ontwerpbegroting 2017.

De dag werd afgesloten met de presentatie van het platform Workplace. Dat was door Guillaume Deneufbourg voorgesteld om het probleem van het naast elkaar bestaan van twee afzonderlijke systemen (Yammer en FastInfO) voor eens en voor altijd uit de wereld te helpen. De leden waren zichtbaar overtuigd door de demonstratie en hebben zich zelfs uitgesproken voor spoedige afschaffing van de twee andere systemen. De raad van bestuur heeft nota genomen van deze wens en zal deze aangelegenheid definitief behandelen tijdens de raad van bestuur van april.

Alvorens afscheid te nemen, dankten de leden van de vergadering uittredend voorzitter Rita Roggen voor haar onvermoeibare inzet van de voorbije twee jaar.

Lees in de rubriek “Nieuws” ook: De BKVT trekt de kaart van de vernieuwing.

 

Texte : Camille Collard.Nederlandse vertaling: Martine De Bruyn.