Skip to content
snail_mini.jpg

Advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandingen en de KMO over de betalingsachterstand bij de FOD Justitie

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO heeft kennis genomen van de grote betalingsachterstand bij de FOD Justitie en van de wil van de Minister van Justitie om voor dit probleem een oplossing te vinden alsook van het feit dat de Minister van Middenstand deze problematiek heeft ingeschreven in zijn plan voor de kmo’s.

Na een vergadering van een commissie ad hoc over deze kwestie op 24 februari 2015 (waaraan ook de BKVT deelnam) heeft het bureau van de Hoge Raad op 18 maart 2015 advies uitgebracht. Op 29 april 2015 is dit advies nog eens bekrachtigd door de plenaire vergadering van de Hoge Raad.

De tekst van het advies kan worden geraadpleegd op de site van de Raad.

Hij kan hieronder ook gedownload worden.