Skip to content
CA_2019-min.jpg

AV 2019: de BKVT is verheugd over het geleverde werk

Op 16 maart 2019 vond in het Leopold Hotel in Brussel de Algemene Vergadering van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken plaats. Zoals gebruikelijk was het de voorzitter, Guillaume Deneufbourg, die de debatten opende.

In zijn welkomstwoord kwam hij terug op de activiteiten doorheen het jaar en benadrukte hij dat de behaalde resultaten de vrucht van teamwork en de weerspiegeling van een goede verstandhouding in de raad van bestuur waren.

Een kleine nieuwigheid dit jaar was de professionele fotograaf, die de sfeer van het moment op de gevoelige plaat moest vastleggen en een studio opgezet had, zodat van alle aanwezige leden een ‘professionele’ foto gemaakt kon worden. Deze aankondiging viel erg in de smaak bij de leden, die niet geaarzeld hebben om zich te laten fotograferen tijdens de lunch.

Naar aloude gewoonte hebben de nieuwe leden vervolgens de erecode van de BKVT ondertekend en zichzelf voorgesteld.

Na de gebruikelijke formaliteiten heeft Agnès Feltkamp het jaarverslag gepresenteerd, waarin alle activiteiten en projecten van de vereniging in het vorige jaar opgenomen zijn. De meningen waren onverdeeld positief met betrekking tot het geleverde werk: de BKVT heeft tal van initiatieven gelanceerd en een heleboel opleidingen rond uiteenlopende thema’s georganiseerd, tot grote tevredenheid van de leden, die niet nagelaten hebben de kwaliteit ervan te benadrukken. Ook de cijfers bevestigen de goede werking van de beroepsvereniging, die voor het eerst in de geschiedenis van de BKVT de symbolische kaap van 500 leden overschreden heeft.

Laurence Nys, penningmeester, stelde vervolgens de jaarrekening voor. Met een bestendige financiële situatie, die tegelijkertijd voortvloeit uit een daling van de uitgaven en een stijging van de inkomsten, waren ook de leden verheugd over de meegedeelde informatie. De financiële commissarissen hebben kwijting verleend en de rekeningen van 2018 zijn goedgekeurd. Met betrekking tot de begroting voor 2019 zal een deel van de inkomsten opnieuw ingebracht worden in een nieuw onlineplatform dat het automatische beheer van de ledenbijdragen mogelijk zal maken. Net als de rekeningen werd ook de begroting unaniem goedgekeurd.

Dit jaar waren verschillende bestuurders, waaronder de voorzitter, Guillaume Deneufbourg, opnieuw verkiesbaar. Niet verrassend wordt zijn mandaat met twee jaar verlengd, met 98,5 % van de stemmen. Camille Collard, Isabelle Collard, Agnès Feltkamp, Doris Grollmann, Laurence Nys, Patrick Rondou en Helena Vansynghel, een nieuwe kandidate, wilden ons graag meegeven welke hun ambities zijn voor dit nieuwe mandaat, dat in het teken van continuïteit en evenwicht staat. Ze werden allen met een ruime meerderheid verkozen.

Ook de volgende agendapunten werden zonder discussie goedgekeurd: de handhaving van de jaarlijkse bijdrage op een bedrag van € 200, de aanduiding van drie financiële commissarissen en van drie leden van de tuchtraad.

Daarna werd het woord gegeven aan de deelnemers van de vergadering. Zij hebben zich kunnen uitspreken over verschillende onderwerpen, zoals het nut van de enquête over de vertaal- en tolkmarkt, die uitgevoerd werd door Camille Collard, de noodzaak van een beter aansluitende procedure om de organisatie van opleidingen te beheren en de herziening van het vademecum van de zelfstandige vertaler.

Nadat hij de aanwezige tolken gevraagd had om elkaar ‘s namiddags terug te zien voor de vergadering van de Sectorcommissie Tolken (SCT), sloot de voorzitter de debatten en nodigde hij de leden uit om samen met hem te lunchen. Deze gemoedelijke walking lunch was in de eerste plaats een uitstekende gelegenheid voor de leden van de vereniging om van gedachten te wisselen.