Skip to content
7084522529_2af9552097_o.jpg

België moet zijn Afghaanse tolken beschermen!

De tolken die gewerkt hebben voor de coalitietroepen in Afghanistan, en hun familie worden bedreigd met de dood. De dreiging is reëel, tolken in dienst van het Franse leger werden immers al gedood en kinderen van tolken krijgen doodsbedreigingen van Al-Qaida.

De BKVT heeft einde 2008 al de aandacht van de Generale Staf van het Belgisch leger voor deze problematiek gevraagd. Generaal A. Van Daele heeft ons destijds bevestigd dat een tiental tolken regelmatig optrad voor de Belgische Strijdkrachten – in het hoofdkwartier of op de luchthaven van Kaboel –.

Daarom vraagt de BKVT dat België zijn verantwoordelijkheid zou opnemen. Ons land plant om alle troepen tegen eind 2014 terug te trekken en mag zijn medewerkers niet aan hun lot overlaten. Zowel zijzelf als hun familie moeten het statuut van vluchteling krijgen en samen met onze troepen terugkeren.

De Belgische ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie willen elk geval individueel onderzoeken. De BKVT is van mening dat de bescherming als vluchteling moet gelden voor alle tolken die bedreigd werden of gevaar lopen. De duur van hun inzet voor het Belgisch leger speelt daarbij geen rol en evenmin of ze binnen de kazerne dan wel bij externe operaties zijn opgetreden. De taliban zullen zich niet druk maken over die details en de afwachtende houding in migratiedossiers, kan niet als excuus worden ingeroepen voor de moord op tolken, hun vrouw en hun kinderen. Het enige strafbare feit dat zij pleegden, was zich ten dienste te stellen van België.

Over de BKVT

De Belgische Kamer van Vertaler en Tolken werd opgericht in 1955 en is dus een koninklijke vereniging zonder winstoogmerk. Zij heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaling of tolkwerk, te groeperen, om hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen.

Contactpersoonen

Ludovic Pierard (Voorzitter): 0487/527287 of
Patrick Rondou (Secretaris-generaal): 0475/813402 of