Skip to content
Umbrella.jpg

Beroepsrisico’s: optimale bescherming voor de leden van de BKVT

Net als de arts, de architect, de garagist en zoveel andere mensen uit het beroepsleven, leeft de vertaler of de tolk eveneens in de angst dat hij op een dag die misstap zou begaan die al wat hij over de jaren heeft opgebouwd zou uitwissen, in angst voor die ene kleine nonchalante fout waarvan de financiële gevolgen zo ernstig zouden zijn dat ze gewoonweg het einde van zijn activiteit zouden aankondigen.

En, mijn kop eraf dat het niet aan bedreigingen ontbreekt: het morsen van koffie op de tolkconsole, verkeerde interpretatie van een wetsartikel, van de clausule van een contract, van de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek; incorrecte weergave van een montagehandleiding, van een veiligheidsopdracht, van een milieunorm; onjuiste interpretatie van een politieke redevoering, van een verklaring die gevoelig ligt op diplomatiek vlak of de onherroepelijke beschadiging van de reputatie van een grote onderneming. Om nog maar te zwijgen van de diefstal of het verlies van vertrouwelijke documenten. De lijst is eindeloos.

Gebrek aan erkenning

En toch, ondanks dit hoog risicoprofiel hebben de spelers op de Belgische vertaalmarkt nooit kunnen rekenen op een rechtsbijstandsverzekering die tegelijk betaalbaar en in overeenstemming is met de gevaren waaraan ze zich blootstellen. “In weerspiegeling van het gebrek aan erkenning waaronder het beroep van vertaler-tolk nog steeds sterk lijdt en waartegen wij ononderbroken strijden, raakten de vertalers en tolken in de vergeethoek bij de beroepsverzekeraars . Zo was er tot voor kort maar een enkele onderneming die, tegen betrekkelijk hoge prijs, een waardige beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanbood”, betreurt Renée Jamaer, verantwoordelijke voor de verzekeringen bij de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. “Om deze reden hebben wij vorig jaar beslist andere pistes te verkennen om aan de Belgische vertalers de bescherming te bieden die ze verdienen”, zegt ze vervolgens. Er werden dan ook onderhandelingen aangevat met Ethias. Na enkele maanden van intens beraad en overleg kwam een nieuw product tot stand, dat werd voorgesteld op de Algemene Vergadering van 15 maart jl. “Een hele klus, die wij dankzij de medewerking en steun van alle betrokken partijen tot een goed einde hebben kunnen brengen”, zegt Renée Jamaer dankbaar.

Een optimale dekking

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de vertalers van de BKVT zal worden aangeboden tegen een kostprijs die twee keer lager is dan die van de formule die op dit ogenblik beschikbaar is op de markt. Voor een premie van € 200 (excl. taksen) zullen de vertalers een waarborg genieten van € 2.500.000 per schadegeval, lichamelijke, materiële en immateriële schade samen in Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, en van € 250.000 per schadegeval, alle schade samen in Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid. Voor de tolken zal de premie € 150 (excl. taksen) bedragen. Een spotprijs vergeleken met hetgeen er op het spel wordt gezet.

“De enige voorwaarde om de verzekering te kunnen genieten is dat men lid is van de BKVT,” merkt Ludovic Pierard, voorzitter van de beroepsvereniging, ad hoc op. Hij voegt hieraan toe: “maar zelfs als men het bedrag van de verzekeringspremie optelt met dat van het jaarlijks lidmaatschap, dan nog blijft de prijs lager dan die van het huidige aanbod. De geïnteresseerde vertalers die nog geen lid zijn, hebben dus geen enkele reden om zich niet bij ons aan te sluiten indien ook zij willen genieten van de voordelen van deze collectieve verzekering die speciaal werd ontwikkeld voor de BKVT en die helemaal overeenstemt met de cohesie van onze vereniging.”

Meer informatie

Over de BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken werd opgericht in 1955. Ze is een Koninklijke vereniging zonder winstoogmerk en de enige beroepsorganisatie die vertalers en tolken in heel België verenigt en officieel vertegenwoordigt in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Ze heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen.

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
Montoyerstraat 24 – b12
B-1000 Brussel
Tel: 02-513 09 15

Ludovic PIERARD (voorzitter): 0487/527287 of 
Inez FALLEYN (Communicatie): 050 68 40 30 of 
Renée JAMAER (Verzekeringen): 04 220 39 55 of