Skip to content
catrin-johnson-486189-unsplash-min.jpg

Beroepsverzekering BKVT-AXA voor vertalers en tolken: de beste op de markt

Op 1 januari 2019 heeft de BKVT voor haar effectieve leden een nieuwe verzekering Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid en Rechtsbijstand gesloten bij verzekeringsonderneming AXA Belgium.

Deze polis is uitsluitend bestemd voor effectieve leden van de BKVT.

Op deze pagina geven we de voornaamste informatie over de nieuwe verzekering bij AXA Belgium. U kunt het contract met alle details doornemen.

Met technische vragen over dit nieuwe contract kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verzekeringen bij de BKVT: Isabelle Collard, bij voorkeur via e-mail naar of telefonisch op het nummer 0475/61.75.35.

Tot slot geven we nog mee dat we op vraag van een aantal leden in onderhandeling zijn met meerdere verzekeraars die gespecialiseerd zijn in rechtsbijstand. Het is de bedoeling u een collectief contract voor te stellen dat u gerechtelijk verdedigt bij conflicten op het vlak van contractueel recht (met onder meer de inning van vorderingen), fiscaal, sociaal, administratief, … recht. Binnenkort meer nieuws hierover!