Skip to content
antonio-janeski-CHVTt0aGbx0-unsplash-min.jpg

Charter van goede en collegiale praktijken voor tolken – versie 2023

Het Charter van goede en collegiale praktijken kwam er naar aanleiding van de vele uitdagingen waarmee conferentietolken tijdens en na de pandemie geconfronteerd werden. Het is een document geworden dat de conferentietolken de mogelijkheid biedt om op een professionele en kwaliteitsvolle manier tolkdiensten te blijven aanbieden. Bovendien maakt het nieuwkomers wegwijs in de Belgische tolkenmarkt.

De recentste versie van het Charter voor goede en collegiale praktijken omvat een kleine aanpassing (blz 3 – praktische modaliteiten), waardoor het Charter en het Vademecum overheidsopdrachten nu op één lijn zitten, en ook rekening wordt gehouden met internationale aanbevelingen.

Graag nodigen we jullie uit om de aanbevelingen in dit document zoveel mogelijk toe te passen, zodat deze goede praktijken verder ingang kunnen vinden.