Skip to content
Interpreter-min.jpg

De BKVT roept een Sectorcommissie Tolken in het leven

Op 21 november 2018 kwam een tiental tolken samen in de zetel van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. Het doel van de bijeenkomst was de oprichting van een sectorcommissie die zich specifiek op tolken zal richten. Deze interne instantie kwam tot stand uitgaande van het reglement dat door de bij de BKVT aangesloten tolken opgesteld werd en dat door de raad van bestuur goedgekeurd werd.
Yves Maenaut werd verkozen tot voorzitter, Isha Dalaya tot ondervoorzitter en Camille Collard tot secretaris.
Er werden trouwens ook twee werkgroepen opgericht, de ene voor voortgezette opleidingen (simultaan Engels als retourtaal, notitietechniek, enz.), de andere voor het opstellen van een aan tolken gewijde pagina voor de website van de BKVT. Die tekst wordt begin 2019 op de website gepubliceerd.