Skip to content
3640497088_5caf099dc5_o.jpg

De BKVT voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Op 3 juli 2013, was de BKVT officieel door de Commissie Justitie van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers uitgenodigd om aan de parlementsleden haar standpunt
uiteen te zetten over het statuut van de beëdigd vertalers en tolken en de drie
wetsontwerpen die hierover worden besproken.

De BKVT heeft tien jaren geleden de ruwe tekst geschreven die heeft gediend als basis
voor deze drie wetsontwerpen, en voert ze al vele jaren een strijd opdat de
beëdigd vertalers en tolken eindelijk een statuut die naam waardig zouden
krijgen.

Deze uitnodiging was een erkenning van zowel het nooit aflatende titanenwerk dat de
BKVT ter zake levert, als van de representativiteit van de sector.

Om de BKVT te vertegenwoordigen had de Raad van Bestuur uiteraard beslist Doris Grollmann
en Ludovic Pierard af te vaardigen. Zij hebben de belangen van de beëdigd
vertalers en tolken op doeltreffende, enthousiaste en overtuigende wijze
verdedigd.

Dit werd ook de gelegenheid om onze collega Pascal de Cubber te groeten, die op die dag
voor de simultane vertolking zorgde.
NULL