Skip to content
typingoncomputer_mini.jpg

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO beveelt de totstandbrenging van een statuut van beëdigd vertaler of tolk aan

Op verzoek van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen heeft de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO in zijn advies van 17 oktober 2011 de tenuitvoerlegging van een statuut voor beëdigd vertalers en tolken voorgesteld die tussenkomen in het kader van een gerechtelijke procedure.

De tekst van het advies kan worden geraadpleegd op de site van de Raad.

Hij kan hieronder ook gedownload worden.