Skip to content
iStock-1052897132-min

Het tolkenforum vraagt LSP’s om te reageren op de bezorgdheden die naar boven kwamen tijdens de bijeenkomst van 13 maart

In de nasleep van de bijeenkomst van 13 maart heeft het tolkenforum van de BKVT een mail gestuurd naar de vier LSP’s die de openbare aanbesteding van de ministeries binnengehaald hebben. Er werden meerdere bezorgdheden aangekaart in de mail:

  • De modaliteiten voor de organisatie van de tolkdagen;
  • Korte uitvoeringstermijnen voor aanvragen door het cascadesysteem en het belang om alle nodige informatie (onderwerp, locatie, documenten, tolkmodus) aan de tolken mee te geven;
  • De vergoedingsvoorwaarden (indexering, betalingstermijn);
  • De annulatievoorwaarden.

Het tolkenforum heeft de LSP’s ertoe opgeroepen initiatief te nemen en een vergadering te organiseren om een antwoord te bieden op de bezorgdheden of door schriftelijk op de verschillende punten te antwoorden. In de mail wordt de aandacht ook gevestigd op de noodzaak aan een constructieve samenwerking tussen alle partijen. Verder wordt benadrukt dat het belangrijk is dat iedereen nu al in actie komt om de volgende openbare aanbesteding, over 4 jaar, te verbeteren.