Skip to content
download.jpg

Juridisch advies: kan je weigeren om een elektronische factuur te ontvangen?

Vraag:

De volgende vraag kwam binnen op de juridische dienst:

Kan je weigeren om een elektronische factuur te ontvangen?

Antwoord:

Het antwoord op deze vraag is: ja. De wet van 17 december 2012 tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde is een omzetting van twee Europese richtlijnen betreffende een gemeenschappelijk btw-stelsel en factureringsregels. Deze wet wijzigt het Belgische wetboek btw. In artikel 30 staat te lezen: “Het gebruik van een elektronische factuur is toegestaan mits aanvaarding door de afnemer.” Artikel 53 van het Wetboek btw werd in die zin dan ook aangepast.

Meer informatie kan je vinden op de website www.efactuur.belgium.be. Zo vind ik onder meer:

De elektronische facturatie als middel is onderworpen aan het akkoord van de verzender en de ontvanger van de factuur. U kan steeds een elektronische factuur van één van uw leveranciers weigeren als u bijvoorbeeld niet beschikt over de noodzakelijke informaticamiddelen om de facturen te lezen en te archiveren.

Disclaimer: dit is eerstelijnsadvies op basis van beperkte dossierkennis en geen concreet juridisch advies in het kader van een procedure. Wij raden aan om voor de concrete uitwerking in de voorliggende feitelijke situatie verder uw persoonlijke adviseur(s) te raadplegen.