Skip to content
13903385550_39f7316982_b.jpg

Juridisch advies: minnelijke invordering

Vraag:

Ik heb enkele weken geleden eens naar deurwaarder Modero in Antwerpen gebeld om te vragen wat een deurwaarder voor ons kan betekenen in het kader van de invordering van een klein bedrag. Hun website is www.modero.be. Voor alle duidelijkheid: ik heb er geen enkel belang bij of u nu Modero gebruikt of een andere deurwaarder.

Vooreerst dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een minnelijke invordering en een gerechtelijke invordering.

  • Een minnelijk invordering is een invordering zonder vonnis. Uw klant betaalt gewoonweg niet, of betaalt te weinig omdat hij meent recht te hebben op een korting. In dit stadium is de rechter nog niet tussengekomen maar u zou nu toch eens graag uw centen willen zien.
  • Een gerechtelijke invordering is de invordering van een bedrag waarvan de rechter al heeft geoordeeld dat u daar recht op heeft. U beschikt dus over een vonnis (en dat is een uitvoerbare titel).

Dit advies gaat enkel over de minnelijke invordering. U kunt de deurwaarder echter gebruiken voor beide vormen van invordering.

Iedereen heeft het wel eens meegemaakt: een relatief kleine factuur blijft openstaan en de klant verkoopt u het ene smoesje na het andere. Er kruipt ontzettend veel tijd in telefoontjes, e-mails, rappels, enz… Na verloop van tijd vraagt u zich af of het sop de kolen nog wel waard is. U loopt voor een bedrag van bv. €150 immers niet meteen naar de rechtbank. Hoe geraakt u dan aan uw centen? Of is het niet beter dat u het daar gewoon bij laat?

Antwoord:

Hier is het antwoord van de deurwaarder.

De deurwaarder kan voor u een aanmaning sturen naar uw schuldenaar (als deurwaarder en dus op zijn briefpapier). Deze aanmaning kost €35 en wordt gewoon verstuurd met prior post, maar als het B2B is, vordert de deurwaarder dit bedrag rechtstreeks van de schuldenaar. (Als het B2C is, dan vordert de deurwaarder dit bedrag van u.)

Dan zijn er drie scenario’s:

  • Ofwel reageert de klant niet. U kunt dan aan de deurwaarder vragen om nog eens een aanmaning te sturen maar natuurlijk kost dit weer €35. U kunt ook een gerechtelijke procedure inleiden via de deurwaarder. Hoe dat in zijn werk gaat zal ik u op een later tijdstip meedelen in een apart advies.
  • Ofwel reageert de klant wel en betaalt hij het hele bedrag inclusief de kosten van de deurwaarder (en vaak is dit wel zo) en dan bent u gesteld.
  • Ofwel reageert de klant wel maar betaalt enkel de uitstaande schuld en niet de kost van de deurwaarder. In dat geval zal de deurwaarder deze €35 bij u komen halen. Hij kan helaas niet anders.

Het is best dat u voorafgaand aan deze procedure eerst een ingebrekestelling stuurt naar uw klant. Aan een ingebrekestelling zijn geen vormvereisten verbonden maar het is wel best dat deze krachtig genoeg is en dat u duidelijk meedeelt wat u van de schuldenaar verwacht.

U kunt dus voor €35 een aanmaning sturen naar uw schuldenaar die – zo zegt de deurwaarder – meestal wel effect heeft.

Over de ingebrekestelling volgt later een apart advies.