Skip to content
281135463_302121a578_o.jpg

Juridisch advies: tijdstip van uitreiking van de factuur

Een factuur verstuurd 5 maanden na de dienstverlening, moet ik die nog betalen? De factuur moet toch verstuurd worden uiterlijk de 15 dag van de maand volgend op de maand waarin de diensten werden verleend?

In beginsel moet de factuur worden opgemaakt op de dag zelf dat de verbintenis tot betalen ontstaat. De verbintenis tot betalen ontstaat door (en dus op het ogenblik van) de oplevering. De factuur is niet het document dat de verplichting tot betaling doet ontstaan.

In de praktijk wordt de factuur verzonden na het tijdstip van levering en dit binnen een redelijke termijn.

De verplichting om je factuur te sturen uiterlijk op de 15e dag van de maand volgend op de maand waarin de btw eisbaar wordt (dus in principe op het einde van de maand waarin je de diensten hebt geleverd) is een verplichting die opgelegd wordt door de btw-administratie. Niet-naleving ervan kan leiden tot een boete van de btw-administratie aan de leverancier. Niet-naleving van deze verplichting betekent dus niet dat jij als klant vrijgesteld bent van je verplichting tot betalen. Je verplichting tot betalen verjaart immers maar na 10 jaar (B2B).

Het laattijdig opsturen van een factuur kan echter wel tot gevolg hebben dat de bewijskracht van de factuur afneemt. Een factuur die veel te laat verstuurd wordt, is immers verdacht. Het kan ook problemen opleveren voor de ontvanger van de factuur om na te gaan of de factuur wel klopt. Bovendien kan het zijn dat het laattijdig versturen van de factuur je schade heeft veroorzaakt doordat je bv. deze kosten niet meer hebt kunnen doorrekenen aan je eigen klant, of omdat je de btw nu niet meer kunt recupereren. In dat geval kan je de schade terugvorderen.

Als je niet meer kan nagaan of de factuur correct is, kan je deze protesteren. Bij het versturen van een factuur na een redelijke termijn is het immers aan de tegenpartij om te bewijzen hoe hij/zij aan het bedrag kwam. Vermeld wel altijd duidelijk dat het om een betwisting of een protest gaat en zet duidelijk uiteen waarom je protesteert. Je doet dit best zo spoedig mogelijk (eveneens binnen een redelijke termijn).
> **Een factuur verstuurd 5 maanden na de dienstverlening, moet ik die nog betalen? De factuur moet toch verstuurd worden uiterlijk de 15 dag van de maand volgend op de maand waarin de diensten werden verleend?**

In beginsel moet de factuur worden opgemaakt op de dag zelf dat de verbintenis tot betalen ontstaat. De verbintenis tot betalen ontstaat door (en dus op het ogenblik van) de oplevering. De factuur is niet het document dat de verplichting tot betaling doet ontstaan.

In de praktijk wordt de factuur verzonden na het tijdstip van levering en dit binnen een redelijke termijn.

De verplichting om je factuur te sturen uiterlijk op de 15e dag van de maand volgend op de maand waarin de btw eisbaar wordt (dus in principe op het einde van de maand waarin je de diensten hebt geleverd) is een verplichting die opgelegd wordt door de btw-administratie. Niet-naleving ervan kan leiden tot een boete van de btw-administratie aan de leverancier. Niet-naleving van deze verplichting betekent dus niet dat jij als klant vrijgesteld bent van je verplichting tot betalen. Je verplichting tot betalen verjaart immers maar na 10 jaar (B2B).

Het laattijdig opsturen van een factuur kan echter wel tot gevolg hebben dat de bewijskracht van de factuur afneemt. Een factuur die veel te laat verstuurd wordt, is immers verdacht. Het kan ook problemen opleveren voor de ontvanger van de factuur om na te gaan of de factuur wel klopt. Bovendien kan het zijn dat het laattijdig versturen van de factuur je schade heeft veroorzaakt doordat je bv. deze kosten niet meer hebt kunnen doorrekenen aan je eigen klant, of omdat je de btw nu niet meer kunt recupereren. In dat geval kan je de schade terugvorderen.

Als je niet meer kan nagaan of de factuur correct is, kan je deze protesteren. Bij het versturen van een factuur na een redelijke termijn is het immers aan de tegenpartij om te bewijzen hoe hij/zij aan het bedrag kwam. Vermeld wel altijd duidelijk dat het om een betwisting of een protest gaat en zet duidelijk uiteen waarom je protesteert. Je doet dit best zo spoedig mogelijk (eveneens binnen een redelijke termijn).