Skip to content
Koen_Geens__2014_.jpg

Ontmoeting met Minister Koen Geens

Op vrijdag 14 november voerden beëdigd vertalers en tolken in Antwerpen, Brussel en Gent actie om de schrijnende misstanden aan te klagen. Vooral de betalingsachterstand, een “traditie” rond deze tijd van het jaar, brengt het bestaan van de beëdigd vertalers en tolken en hun gezin ernstig in het gedrang.

Maandag 17 november kregen ze eindelijk gehoor. Het overleg tussen minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en de gerechtstolken is constructief verlopen.

Betalingsachterstand

De minister zal alles in werk stellen om de gekende kostenstaten, die op minimum 1,8 miljoen geraamd zijn, tegen eind 2014 te betalen.

Btw

Wat de btw (21 %) betreft, die zelfs voor onbetaalde facturen op straffe van boete altijd moet worden vereffend, liggen meerdere oplossingen op tafel, die op dit moment worden bestudeerd.

Wet Becq

De nieuwe wet van 20 februari 2014, houdende een nationaal register en statuut voor beëdigd vertalers en tolken, is nog steeds niet in het Staatsblad gepubliceerd. De minister belooft dit binnen twee maanden te doen. De beroepsverenigingen worden intensief bij de redactie van de uitvoeringsbesluiten betrokken. Er wordt ook aan een hervorming van de tariefstructuur gewerkt, zodat alle nieuwe regelingen vóór eind 2016 in werking kunnen treden.

Werkomstandigheden

De beëdigd tolken werken vaak in onverantwoorde omstandigheden. Zo mogen ze vooraf geen kennis nemen van het dossier waarvoor ze worden opgeroepen en kunnen ze zich bijgevolg ook niet voorbereiden. Slechte akoestiek, geen tolkmaterieel, lawaai in de gerechtszalen en onduidelijke uitspraak van de magistraten belemmeren een kwalitatief werk. Dit zijn maar voorbeelden.

Deze problemen zullen samen met alle actoren (ministerie van Justitie, Rechterlijke Orde en beroepsverenigingen) besproken en aangepakt worden.

We danken de minister voor dit uitvoerige en aanmoedigende gesprek. De beroepsverenigingen zullen de afspraken waakzaam opvolgen en constructief meewerken aan een betrouwbare Justitie.

Doris Grollmann, BKVT vzw
Benjamin Van Hemelryck, Lextra Lingua vzw
José D’Hoore, Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (in oprichting)