Skip to content
CST.jpg

Oprichting sectorcommissie vertalers

Op 12 juli 2021 kwam een tiental vertalers van de BKVT online samen om een specifieke sectorcommissie voor vertalers op te richten. Het doel van deze commissie is om de ontwikkelingen rond het vertaalvak te volgen en daar snel op in te kunnen spelen. De commissie werd goedgekeurd door de raad van bestuur.

Anne-Sophie De Clercq werd verkozen tot voorzitter, Jeroen Steel tot ondervoorzitter en Silvia Mandrioli tot secretaris.