Skip to content
PY6B2101

Prijs voor de Beste Masterproef voor toegepast onderzoek inzake vertalen of tolken

Op vrijdag 26 januari werd de Prijs voor de Beste Masterproef voor toegepast onderzoek inzake vertalen of tolken uitgereikt in het Louise Hotel in Brussel.

Het was al de zevende editie van dit initiatief dat erop gericht is de wisselwerking tussen de academische wereld en het beroepsleven te bevorderen. Het opzet is om professionals uit de sector te laten kennismaken met toegepast onderzoek door masterstudenten, waarbij bijvoorbeeld dieper wordt ingegaan op nieuwe technologieën, bepaalde markttendensen of problemen uit de beroepspraktijk.

Ditmaal hadden acht universiteiten een door hen geselecteerde masterproef ingediend, namelijk (in alfabetische volgorde): UAntwerpen, UGent, KU Leuven (campus Antwerpen), KU Leuven (campus Brussel), UCL, ULiège, UMons en VUB. Hieruit selecteerde de jury vier masterproeven die ze bijzonder nuttig achtte voor het werkterrein van professionele vertalers en tolken. Dat er niet zoals gewoonlijk drie maar vier laureaten waren, getuigt van de hoge kwaliteit van de inzendingen.

De studenten gaven elk een presentatie van hun werk en beantwoordden de vragen van de vele belangstellenden in de zaal. Eén studente kon helaas niet aanwezig zijn, maar ze had vooraf een presentatie opgenomen die vertoond werd.

Na deze boeiende uiteenzettingen volgde de prijsuitreiking.

De hoofdprijs werd toegekend aan Joachim Minder van de ULiège voor zijn masterproef “Traduction automatique et marqueurs d’oralité : analyse à partir d’un corpus parallèle allemand-français”.

De tweede prijs ging naar Héloïse Grenez van de UCL – Louvain School of Translation and Interpreting, voor haar onderzoek met als titel “Inclusive language in translation – A survey on inclusive translation practices in French speaking Belgium”.

De gedeelde derde prijs werd uitgereikt aan Ward Franco van de UGent, voor zijn masterproef “Domain loss or gain? An EU legislative text corpus and termbase study”, en aan Chiara Rao van de VUB, voor haar masterproef “Interpreting a war: vicarious trauma and guilt in interpreters”.

Nieuw dit jaar was dat er ook een Publieksprijs werd uitgereikt. De aanwezigen konden stemmen op de presentatie die hen inhoudelijk en naar vorm het meest had aangesproken. Hierbij kwam Chiara Rao van de VUB als winnaar uit de bus. Daarnaast wilde de commissie Inclusiviteit het werk van Héloïse Grenez extra in de kijker plaatsen door haar één jaar gratis toegang te geven tot de Inclupédie, een Franstalig woordenboek met inclusieve synoniemen, en haar uit te nodigen op de volgende informele ontmoeting van de commissie.

De plechtigheid werd gevolgd door de nieuwjaarsreceptie en -diner van de BKVT.

De jury feliciteert nogmaals de laureaten, evenals de kandidaten die de eindselectie niet haalden, met hun interessante bijdragen en wenst hen veel succes toe in hun loopbaan.

Annemie Wynen