Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden in de bijgevoegde documenten zijn ontstaan vanuit de noodzaak die professionele vertalers en tolken voelden om hun rechten te beschermen ten opzichte van hun opdrachtgevers.

Bij de uitwerking van de tekst werd de leden gevraagd om tijdens regionale vergaderingen hun standpunt door te geven. Het project vond heel wat weerklank en het was een werk van lange adem, dat niet tot een goed einde gebracht zou zijn zonder de actieve medewerking van vele collega’s. Hartelijk dank aan iedereen!

Wij bieden u een algemeen model aan en een model specifiek voor conferentietolken, dat met name rekening houdt met de bijzondere situatie van simultaantolken op afstand (RSI).

Merk op dat deze algemene voorwaarden slechts een modelversie zijn, die absoluut moet worden aangepast aan uw bijzondere situatie. Wij herinneren u eraan dat BKVT-leden de mogelijkheid hebben om hun algemene voorwaarden gratis te laten nalezen door de advocate van onze vereniging, Meester Karine Roobrouck. Gelieve het secretariaat te contacteren voor meer informatie.