Skip to content
IMG_20140403_091201_web.jpg

Studiedag ‘Vertaling en kwaliteit’ op 3 april 2014

  • Catégorie: Activiteiten
  • Date de publication: 4 April 2014

Op 3 april 2014 vond in Antwerpen de studiedag ‘Vertaling en kwaliteit’ plaats. Het ging om een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Antwerpen (Toegepaste Taalkunde) en de BKVT.

Dr. Marcel Theelen beet de spits af met een poging om de term ‘kwaliteit’ te definiëren.
Dat bleek veel minder eenvoudig dan gedacht en afhankelijk van het standpunt van de leverancier of de afnemer te verschillen.

Daarna toonde Agnès Feltkamp ons het verband tussen kwaliteit en deontologie. Van haar leerden we vooral hoe het naleven van een deontologische code zoals dat wordt geëist van de leden van een beroepsvereniging (o.m. de BKVT) een grote bijdrage tot kwaliteit kan leveren.

Na de middag vertelde Rudy Tirry ons met welke middelen bij het vertaalbedrijf Lionbridge aan kwaliteitsborging wordt gedaan.

Tot slot kregen we van dr. Isabelle Robert van de Universiteit Antwerpen (Toegepaste Taalkunde) een verslag van haar onderzoek naar de bijdrage van revisie tot kwaliteit. Zij onderzocht de verschillende definities van het begrip ‘revisie’ en welke procedures met welk resultaat zoal gebruikt worden om revisie in de praktijk toe te passen.

Na deze boeiende dag konden we ook nog een Master Class bijwonen van prof. dr. h.c. Sandra Hale, die op 2 april een eredoctoraat van de Universiteit Antwerpen in ontvangst mocht nemen. Deze wereldautoriteit op het vlak van sociaal- en gerechtstolken uit Australië sprak over Interpreting culture: The challenges faced by community interpreters.

Een interessant onderwerp waarover zeker het laatste woord nog niet gezegd is!