Skip to content
iStock-1048647796-min.jpg

Voorlopig nationaal register en geldigheid van de stempel van BVT

Als antwoord op onze vraag wil de dienst van het nationale register van BVT van de FOD Justitie de BVT erop wijzen dat men zich ervan bewust is dat de vervaldatum van de huidige stempels met rasse schreden nadert en dat er in elk geval een oplossing zal worden aangeboden.
Die oplossing zou bijvoorbeeld de levering van een nieuw stempelplaatje met een nieuwe vervaldatum voor de bestaande stempels kunnen zijn, maar op dit ogenblik bestaat hierover nog geen zekerheid.

Aangezien de tijd dringt, wil de dienst van het nationale register binnen afzienbare tijd een mededeling sturen naar al wie is opgenomen in het voorlopige register, om te wijzen op deze vervaldatum en te herinneren aan de noodzaak om het attest van juridische kennis te bezorgen of vrijstelling te vragen. Deze mededeling is tevens bedoeld als geruststelling, o.a. m.b.t. de vervaldatum van de stempel.

De SC BVT