News

This page is available in the following languages:  EN FR NL DE
De Taalkundige / Le Linguiste 2023-1

De Taalkundige / Le Linguiste 2023-1

A informative journal for members and subscribers, De Taalkundige / Le Linguiste contains background articles about the translation world, news from abroad, practical information about new dictionaries and translation software, informatics, the Internet, etc. and reports on what’s happening in the Association.

In this edition

 • Merci pour votre confiance
  Bedankt voor jullie vertrouwen
 • Assemblée générale 2022
  Algemene vergadering 2022
 • Vertaalpraktijken uitgelegd aan de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA)
  Les pratiques traductives expliquées à l’Autorité belge de la concurrence (ABC)
 • Prix du Meilleur Mémoire de recherche appliquée en traduction ou en interprétation
  Prijs voor de Beste Masterproef voor toegepast onderzoek inzake vertalen of tolken
 • Multilingual terminology: Sexual dysfunction suffered by women
  Meertaligeterminologie: seksuele disfunctie bij vrouwen
  Terminologie multilingue : troubles sexuels chez la femme
 • L’interprétation à distance : l’avenir de l’interprétation en langue des signes ?
  Vertolking op afstand: de toekomst van gebarentolken?
 • "Zonder tolk is het onbegonnen werk." Een exploratieve studie naar het sociaal tolken in het OCMW Gent
  « Sans interprète, c’est mission impossible. » Une étude exploratoire de l’interprétation sociale au CPAS de Gand
 • Conférence BeWord 2023
  BeWord-conferentie 2023
 • Appel à contributions - Oproep tot bijdragen