Skip to content
Route.png

Theoretisch rijexamen: tolken betreuren ‘onterechte veralgemening’

Brussel, 16 november 2016 – Verschillende media, waaronder La Libre Belgique, verspreidden afgelopen maandag een persbericht van Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets, bevoegd voor verkeersveiligheid. Onderwerp was de invoering van een nieuw computersysteem om de vragen van het theoretische rijexamen te vertalen voor wie geen van de drie landstalen beheerst. Tot nu toe werden deze mensen bijgestaan door een beëdigd vertaler-tolk om het goed begrip van de vragen te waarborgen. De BKVT en Lextra Lingua betreuren sterk de invalshoek van deze berichtgeving, waarbij enkele geïsoleerde gevallen veralgemeend worden en zo een hele beroepsgroep in diskrediet gebracht wordt.

Mevrouw Debaets verklaart dat haar beslissing is ingegeven door het risico dat de tolken die vandaag door de examencentra zijn aangesteld, fraude zouden plegen. We kunnen niet uitsluiten dat een enkele tolk met kwade bedoelingen zich ertoe zou kunnen verlagen om de verkrijging van een rijbewijs te vergemakkelijken. Maar de zaken veralgemenen en alle tolken van het land potentiële fraudeurs noemen, is onrechtvaardig en oneerlijk.

Lextra Lingua en de BKVT vinden dat argument des te onbegrijpelijker aangezien in december de wet van 10 april 2014 in werking treedt die een nationaal register van beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (BVT’s) opricht. Elke BVT wordt daarbij verplicht de volgende eed af te leggen: “Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen” en een zeer strenge gedragscode na te leven die per KB is vastgelegd. Elke schending van de eed en overtreding van de gedragscode kunnen tot sancties en zelfs tot het verlies van de beëdiging leiden.

De BKVT en Lextra Lingua hopen dat de pers het nodige zal doen om de eer van een beroep te herstellen dat onmisbaar is in onze multiculturele samenleving. We voegen hier nog aan toe dat de Staatssecretaris, zelf tolk-vertaalster van opleiding, ons steunt in deze wens.

De BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken, die in 1955 werd opgericht, is een koninklijke vereniging zonder winstoogmerk. Het is de enige beroepsvereniging die vertalers en tolken uit heel België samenbrengt en vertegenwoordigt bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. De BKVT heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen. De BKVT is lid van de Fédération internationale des traducteurs (FIT). Meer info op: www.cbti-bkvt.org

Lextra Lingua

Lextra Lingua vzw is een vereniging van beëdigd vertalers en tolken die werken voor rechtbanken, politiediensten, sociale diensten, enz. Lextra Lingua verdedigt de belangen van haar leden, leidt hen op en informeert hen en stelt alles in het werk om uitgebreide vakkennis en beroepsethiek te verzekeren. Op de website van Lextra Lingua vinden opdrachtgevers per taal een lijst met beëdigd tolken en vertalers, een permanentiedienst en heel wat nuttige informatie.

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
Montoyerstraat 24 / B12
B-1000 Brussel
Tel.: 02-513 09 15

www.cbti-bkvt.org

Lextra Lingua
Diestsesteenweg 675
B-3010 Leuven
Tel: +32 477 51 24 81

www.lextra-lingua.be