Skip to content
cByAnnaFotografie_HRZKMO_ConferentieNov2023_136

Advies van de HRZKMO over de tarieven voor prestaties van beëdigd vertalers en tolken

Na maanden van overleg, denkwerk en gezamenlijke inspanningen is LinguaJuris, de sectorcommissie Beëdigd Vertalers en Tolken van de BKVT, tevreden te kunnen aankondigen dat de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) een nieuw advies heeft uitgebracht over de tarieven die van toepassing zijn op de prestaties van beëdigd vertalers en tolken (ref. MH/SL/JP 934-2024).

Dit advies, dat de HRZKMO op 18 april 2024 officieel aan de ministers van Middenstand en van Justitie overhandigd heeft, sluit direct aan bij de adviezen die in 2016 en 2017 gepubliceerd werden (met name advies MH/SL/JP 773-2017 van 11 oktober 2017).

Het advies werd uitgebracht op vraag van de BKVT na raadpleging van de betrokken leden van sectorcommissie 15. Het geeft essentiële aanbevelingen om de goede werking van Justitie te waarborgen, de professionalisering van het vak van beëdigd vertaler en tolk te verzekeren en het beroep aantrekkelijker te maken door de toepassing van tarieven en arbeidsomstandigheden die afgestemd zijn op de eisen waaraan professionals uit de sector moeten voldoen.

De BKVT waardeert het werk van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO en staat achter de gedane aanbevelingen.

In overleg met de andere beroepsverenigingen van beëdigd vertalers en tolken zal LinguaJuris deze voorstellen ondersteunen bij de FOD Justitie en ze bij politici aanbrengen als aanvulling op het memorandum dat de beroepsverenigingen van BVT hebben opgesteld met het oog op de federale verkiezingen van 2024.

LINGUAJURIS
Sectorcommissie Beëdigd Vertalers en Tolken (BVT) van de BKVT
Voor meer informatie: 

VERWANTE DOCUMENTEN