Skip to content
law-and-justice-concept.jpg

Beëdigd vertalers en tolken: de maat is vol

Brussel, 4 november 2014 – De beëdigd vertalers en tolken staan aan de rand van een zenuwinzinking. De tarieven die toegekend worden zijn een Staat als België al onwaardig laag, en nu zit er nog eens maanden vertraging op de uitbetaling van hun facturen.

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) klaagt aan dat de facturen van de meeste beëdigd vertalers en tolken van het Koninkrijk al maanden niet meer uitbetaald worden: ze zullen moeten wachten op het voorjaar van 2015.
Als gevolg van die situatie zitten heel wat beëdigd vertalers en tolken momenteel zonder inkomsten en staan ze op de rand van het faillissement.

We herinneren eraan dat het recht op een vertaling of de bijstand van tolk een fundamenteel recht is dat niet zomaar opzij mag worden geschoven. Mochten de beëdigd vertalers of tolken morgen uit beeld verdwijnen, dan zou het hele gerechtelijk apparaat stilvallen.

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken heeft de politici voortdurend aangesproken op deze situatie, om hun de ernst en de urgentie van de situatie te doen inzien.

Ze stuurt vandaag een laatste noodkreet naar de heer Koen Geens, minister van justitie, opdat hij dringend de vertegenwoordigers van de sector zou ontmoeten en de nodige maatregelen zou treffen om de openstaande facturen te betalen en om de gehanteerde tarieven naar een aanvaardbaar niveau op te trekken.

Anders dreigt de hele situatie uit de hand te lopen…

Over de BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken werd opgericht in 1955. Ze is een Koninklijke vereniging zonder winstoogmerk en de enige beroepsorganisatie die vertalers en tolken in heel België verenigt en officieel vertegenwoordigt in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Ze heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen. Meer informatie op: www.cbti-bkvt.org

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
Montoyerstraat 24 – b12
B-1000 Brussel
Tel: 02-513 09 15

www.cbti-bkvt.org

Ludovic PIERARD (voorzitter) : 0487/527287 of