Skip to content
My_Trusty_Gavel.jpg

Beëdigd vertalers en tolken: de problematiek is nog steeds actueel

Brussel, 17 oktober 2014 – De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken feliciteert de heer Koen Geens van harte met zijn nieuwe functie als minister van Justitie. Het departement Justitie telt ongetwijfeld tal van boeiende en uitdagende dossiers. Een dossier dat ons in het bijzonder aanbelangt en dat we graag op de agenda houden, is dat van de beëdigde vertalers en tolken.

Op 20 februari 2014 werd het wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Sonja Becq tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (zie http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1499/53K1499006.pdf).

Een eerste zege …

Dertig jaar lang al vecht de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken voor een echt statuut voor de beëdigd vertalers en tolken in België. De goedkeuring van deze wet is een belangrijke mijlpaal maar geenszins een eindpunt.

Zo houdt het wetsvoorstel niet alleen de oprichting in van een nationaal register, maar verplicht het de kandidaten ook aan te tonen dat ze beschikken over de nodige beroepsbekwaamheid en juridische kennis, een bepaling die niet enkel de kwaliteit van de prestaties zal verbeteren, maar ook de bescherming van de fundamentele rechten van alle rechtzoekenden.

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken is verheugd vast te stellen dat een groot deel van haar aanbevelingen opgenomen werd in dit wetsvoorstel, maar is ook bijzonder opgelucht dat het vóór de verkiezingen van 25 mei goedgekeurd werd. Meer dan tien maanden na de goedkeuring ervan is het wetsvoorstel echter nog steeds niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

… die smaakt naar meer

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken zal zich blijven inzetten om de concrete uitvoering van deze bepalingen op te volgen en vooral om een echte herziening van de tarieven voor beëdigd vertalers en tolken te bereiken. Het ontstellend lage tarief dreigt immers op lange termijn tot een tekort aan professionele vertalers en tolken te leiden, waardoor Justitie niet meer correct zou kunnen werken.

Wij hopen dat de kersverse minister van Justitie de verdediging van ons beroep ter harte zal nemen. Achter de schermen zorgen wij immers voor de goede werking van het gerechtelijke apparaat en voor de naleving van de fundamentele rechten van de mens.

Over de BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken werd opgericht in 1955. Ze is een Koninklijke vereniging zonder winstoogmerk en de enige beroepsorganisatie die vertalers en tolken in heel België verenigt en officieel vertegenwoordigt in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Ze heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen. Meer informatie op: www.cbti-bkvt.org

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (CBTI-BKVT)
Montoyerstraat 24 – b12
B-1000 Brussel
Tel: 02-513 09 15

www.cbti-bkvt.org

Ludovic PIERARD (voorzitter): 0487/527287 of