Skip to content
Interpreters-Shutterstock-min.jpg

Conferentietolken vragen toegang tot hinderpremie

Brussel, 28 maart 2020 – Als gevolg van de maatregelen die fysieke samenkomsten van personen verbieden, en dus de annulatie van bijna alle evenementen van het economische en institutionele domein, zien de conferentietolken hun activiteiten bijna volledig tot stilstand komen. Nu ze hun beroep niet kunnen uitoefenen, vragen zij toegang tot de forfaitaire schadevergoeding die de gewesten toekennen aan elke onderneming en zelfstandige die zich verplicht ziet te sluiten of zijn/haar activiteiten stop te zetten als gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus (hinderpremie in Vlaanderen, Indemnité Covid-19 in Wallonië, maatregelen in Brussel – nog nader te bepalen op het moment dat dit document werd opgesteld).

“Bij veel collega’s werden al hun tolkopdrachten sinds begin maart geannuleerd als gevolg van maatregelen waaraan andere sectoren onderworpen zijn en waardoor onder meer congrescentra en hotels moesten sluiten. Ze hebben geen enkel vooruitzicht op de hervatting van hun activiteiten. Intussen heeft het gros van de collega’s die een vrij beroep uitoefenen geen inkomen meer”, aldus Guillaume Deneufbourg, Voorzitter van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken.

Daarom vraagt de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken dat dit beroep (NACE-code 743/7430) meteen wordt toegevoegd aan de lijst van beroepen die aanspraak kunnen maken op de eenmalige forfaitaire schadevergoeding die door de gewestelijke overheden wordt toegekend. De evenementensector (NACE-code 82.3) die verantwoordelijk is voor de organisatie van internationale congressen en dus de belangrijkste ‘klant’is van conferentietolken, staat in Wallonië wel degelijk op de lijst van sectoren die aanspraak kunnen maken op de schadevergoeding. Het is niet normaal dat dit voor de conferentietolken niet het geval zou zijn. Wij zouden voor Vlaanderen en Brussel hetzelfde willen.

“Net zoals andere sectoren hebben conferentietolken toegang tot het overbruggingsrecht, wat positief is, maar niet volstaat. Tolken kunnen geen aanspraak kunnen maken op de hinderpremie. Zo lopen sommigen het risico hun faillissement te moeten aanvragen”, waarschuwt de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. We hopen dat deze oproep gehoor zal vinden.

Over de BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken werd opgericht in 1955. Ze is een Koninklijke vereniging zonder winstoogmerk en de enige beroepsorganisatie die vertalers en tolken in heel België verenigt en officieel vertegenwoordigt in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Ze heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen.

De BKVT is lid van de Internationale Federatie van Vertalers (FIT).

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
Montoyerstraat 24 – b12
B-1000 Brussel
Tel: +32 2 513 09 15

http://www.cbti-bkvt.org