Skip to content
AG2021-min.jpg

De BKVT, continuïteit en vernieuwing

  • Catégorie: Activiteiten
  • Date de publication: 29 March 2021

De Algemene Vergadering van de Belgische Kamer voor Vertalers en Tolken (BKVT) vond ten gevolge van de COVID-19-crisis online plaats op 20 maart 2021.

Tijdens zijn welkomstwoord bedankte de voorzitter alle leden van harte voor hun steun en engagement op verschillende vlakken. Meer in het bijzonder zette hij Agnès Feltkamp en Doris Grollmann, twee boegbeelden van de vereniging, in de bloemetjes nu ze de Raad van Bestuur verlaten na hun trouwe inzet van meerdere decennia. Er is ook een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Jean-Bernard Quicheron, erevoorzitter van de BKVT, die onlangs overleed.

Na twee mandaten als voorzitter van de vereniging was Guillaume Deneufbourg geen kandidaat om zichzelf op te volgen. Er waren twee kandidaten voor de opvolging: Sébastien Devogele en Cyrille Ndjitat Tatchou. Daarnaast waren er ook vijf kandidaat-leden voor de Raad van Bestuur.

Na de goedkeuring van de agenda kregen enkele nieuwe leden gewoontegetrouw de gelegenheid om zich voor te stellen.

Vervolgens is het jaarverslag besproken, gevolgd door een vraag-en-antwoordsessie. We hebben allemaal kunnen vaststellen dat er in het bijzondere jaar 2020 toch heel wat belangrijke verwezenlijkingen zijn geweest, onder meer ten bate van de conferentietolken die bijzonder zwaar werden getroffen door het coronavirus, of de oprichting van een Sectorcommissie Beëdigde vertalerstolken.

Na de goedkeuring van de rekeningen voor het boekjaar 2020, de decharge van de penningmeester en de Raad van Bestuur en de goedkeuring van de ontwerpbegroting voor het boekjaar 2021, namen de kandidaten voor de verschillende verkiezingen het woord om hun programma en visie uiteen te zetten.

Na deze presentaties is Sébastien Devogele verkozen tot voorzitter. Deze 36-jarige conferentietolk en Kortrijkzaan zal dus de komende twee jaren aan het roer van de BKVT staan. Van harte gefeliciteerd!

Hij zal omringd zijn door een team van zeven bestuurders: Isabelle Collard, Guillaume Deneufbourg, Max De Brouwer, Laurence Nys, Patrick Rondou, Cyrille Ndjitat Tatchou en Jenny Vanmaldeghem, die haar eerste mandaat opneemt. We hopen dat ze krachtlijnen die de Raad van Bestuur de voorbije jaren definieerde op succesvolle wijze zullen blijven volgen.

Ook volgende agendapunten zijn zonder debat goedgekeurd: de prijs van de lidmaatschapsbijdrage blijft onveranderd op 200 euro voor effectieve leden, aanduiding van drie kascommissarissen en drie leden van de Raad van Toezicht.

De Algemene Vergadering is voor de bestuurders een ideale gelegenheid om te weten te komen wat er onder de leden leeft. Een aantal onderwerpen zijn dan ook te berde gebracht aan het einde van de vergadering, zoals de uitwerking van een nieuwe website, een betere zichtbaarheid van de adviezen van onze juridisch adviseur Karin Roobrouck of de oprichting van een Sectorcommissie Literaire vertalers die onder meer het thema van de auteursrechten zou kunnen behandelen.

De vergadering is ondanks de moeilijke omstandigheden toch afgesloten met een feestelijke noot, en de leden die er zin in hadden hebben samen geklonken tijdens een virtuele receptie. Zoals blijkt uit de foto was de sfeer fantastisch, zelfs al vraagt iedereen niet liever dan elkaar zo snel mogelijk in persoon terug te zien.

Leden van de nieuwe Raad van Bestuur 2021:

● Sébastien Devogele – voorzitter
● Max De Brouwer – vice-voorzitter – lidmaatschapsaanvragen
● Guillaume Deneufbourg – vice-voorzitter – afgevaardigde FIT
● Laurence Nys – penningmeester
● Patrick Rondou – algemeen secretaris
● Isabelle Collard – verzekeringen
● Cyrille Ndjitat Tatchou – hoofdredacteur van het tijdschrift De Taalkundige
● Jenny Vanmaldeghem – communicatie, relaties met de universiteiten

Redactie: Jenny Vanmaldeghem
Vertaling: Hildegard Vermeiren