Skip to content
ll_cbti.jpg

De BKVT en Lextra Lingua bekrachtigen hun samenwerking

Brussel, 19 maart 2016 – De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) en de vereniging van beëdigd vertalers en tolken Lextra Lingua (LL) hebben besloten om een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen om de rechten en de belangen van de beëdigd vertalers en tolken nog beter te kunnen verdedigen. De voorzitters van de twee verenigingen, Rita Roggen en Erik Van Poucke, hebben de samenwerkingsovereenkomst op 19 maart ondertekend in aanwezigheid van een honderdtal vertegenwoordigers van de sector die deelnamen aan de algemene vergadering van de BKVT.

Dit partnership is het resultaat van een eenvoudige vaststelling: de BKVT en Lextra Lingua verdedigen allebei sinds jaren eenzelfde doelgroep: de beëdigd vertalers en tolken. De acties die beide verenigingen organiseren, zijn bijgevolg sterk vergelijkbaar. Rekening houdend met die analogieën en met de wil van beide verenigingen om de efficiëntie van hun acties te verbeteren, hebben zij hieruit de logische conclusie getrokken: laat ons onze krachten verenigen.

Dankzij deze overeenkomst krijgen de leden van de BKVT toegang tot de permanentiedienst van Lextra Lingua, terwijl de BKVT haar knowhow inzake informatica ter beschikking stelt van haar zusterorganisatie. Beide verenigingen zullen in de toekomst een gemeenschappelijke nieuwsbrief publiceren. Ze zullen ook gezamenlijke informatiesessies en opleidingen organiseren. Ze zullen tevens samen alle documenten ondertekenen die aan de overheid gericht worden in het kader van de verdediging van de beëdigd vertalers en tolken. Tot slot zal elk van beide verenigingen leden van de andere vereniging aan haar opleidingen en workshops laten deelnemen tegen haar ledenprijs.