Skip to content
hammer-719066_960_720_mini.jpg

De BKVT en Lextra Lingua onderschrijven de actie van de magistraten

Brussel, 8 juni 2016 – De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) en Lextra Lingua vzw, twee beroepsverenigingen die de belangen van de beëdigd vertaler en tolken in België verdedigen, steunden massaal de protestacties van de magistraten tegen hun werkomstandigheden

Gisterenochtend waren vertegenwoordigers van de BKVT en Lextra Lingua aanwezig voor de rechtbank in Antwerpen, Luik, Leuven en Brussel om uiting te geven aan hun ongenoegen over de steeds maar schaarser wordende middelen voor Justitie. De medewerkers dreigen te bezwijken onder de werkdruk en de rechtzoekenden zijn de eerste slachtoffers.

Op 3 juni heeft de ministerraad op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goedgekeurd over de rechten van personen die verhoord worden, beter bekend als de “Salduz-richtlijn”.

Naast het recht op een advocaat komt er met de nieuwe richtlijn ook het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures tijdens terechtzittingen voor de rechtbanken en hoven, een recht dat ook geldt voor slachtoffers en voor personen met gehoor- of spraakstoornissen. Deze prestaties zijn kosteloos, ongeacht de uitkomst van de procedure.

De beroepsverenigingen stellen terecht de vraag wat het effect zal zijn van deze nobele maatregel, wanneer de Staat geen middelen vindt om professionele vertalers en tolken te vergoeden en zo de weg vrijmaakt voor amateurs met de beste bedoelingen.

De BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken, die in 1955 werd opgericht, is een koninklijke vereniging zonder winstoogmerk. Het is de enige beroepsvereniging die vertalers en tolken uit heel België samenbrengt en vertegenwoordigt bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. De BKVT heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen. Meer info op: www.cbti-bkvt.org

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
Montoyerstraat 24 / B12
B-1000 Brussel
Tel.: 02-513 09 15

www.cbti-bkvt.org

Doris Grollmann (commissie beëdigd vertalers) : 0473/712177 of
Rita Roggen (voorzitter) : 0475/693120 of

Lextra Lingua
Diestsesteenweg 675
B-3010 Leuven
Tel: +32 477 51 24 81

www.lextra-lingua.be