Skip to content
artificial-intelligence-gdcd4c7c59_1920-min

De BKVT richt een werkgroep op over artificiële intelligentie en de impact ervan op onze beroepen

Op 18 april vond een eerste bijeenkomst plaats om een stand van zaken op te maken op het vlak van AI. Daaruit bleek het belang en het nut om met deze nieuwe werkelijkheid te leren leven, om zoveel mogelijk te informatie verzamelen over het onderwerp en om ook proactief te handelen zodat we achteraf geen overhaaste acties moeten ondernemen.

De impact van AI is al voelbaar in de vertaalsector, door de opkomst van DeepL en Chat GPT. Door die ontwikkelingen krijgen vertalers meer post-editing- of revisietaken. In de tolkwereld zijn projecten als automatische vertolking (Kudo) en de virtuele cabinegenoot (UGent/Europese commissie) al ver gevorderd.

Tijdens de vergaderingen werden verschillende aandachtspunten opgesomd, waaronder gegevensbescherming, intellectuele eigendom en de aanvoer van gegevens.

Wat wordt er verwacht van de BKVT? Op het programma staan: een inventaris en vergelijkende tabel van beschikbare producten, een overzicht van artikels/conferenties over AI en de organisatie van opleidingen die vertalers en tolken in staat stellen om de nieuwe middelen op een goede manier te gebruiken en voornamelijk om de klanten bewust te maken van de sterke en zwakke punten ervan. Heeft u belangstelling voor AI? Laat dat dan zeker weten via mail aan .