Skip to content
download_mini.jpg

Een indexsprong te ver

Brussel, 28 april 2015 – De Belgische Kamer van Vertaler en Tolken evenals het Institut des experts judiciaires hebben vastgesteld dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers vorige week de indexsprong heeft goedgekeurd (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2015). Deze zal binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden.

Wij willen erop wijzen dat wij – vertalers, tolken en gerechtsdeskundigen – in strafzaken nog steeds worden vergoed op basis van het tarief dat werd bepaald door de ministeriële omzendbrief 131quater van 1 januari 2013 en wij dringen erop aan dat deze voor het jaar 2016 zou worden herzien.

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)

Montoyerstraat 24 – b12
B-1000 Brussel
Tel: 02-513 09 15

www.cbti-bkvt.org

Doris Grollmann
+32 2 306 95 45
+32 473 71 21 77
<jur@cbti bkvt.org>

Institut des experts judiciaires (IEXPJ)

Gemeentelijke Godhuisstraat 6
B-1170 Brussel
Tel.: +32 2 808 01 16

www.iexpj.be

Thierry Mansvelt
+32 2 424 19 19
+32 475 24 60 10