Skip to content
IMG_20141101_124202_corr.jpg

FIT Europe: Algemene Vergadering in Athene

Jásas”, een Griekse goedendag uit Athene waar op 1 november 2014 de Algemene Vergadering van FIT Europe plaatsvond. Present waren één of twee vertegenwoordigers van volgende 15 landen: België, Duitsland, Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Roemenië, Oostenrijk, Polen, Spanje, Tsjechië, U.K., Zwitserland en tot slot een afgevaardigde van FIT Mundus. Grote afwezige was helaas de voorzitster Eyvor Fogarty die in Engeland gehospitaliseerd was na een ongeval (en inmiddels aan de beterhand).

Meteen werd de knuppel in het hoenderhok gegooid: Eulita! Eulita (European Legal Interpreters and Translators Association) heeft het hele project rond gerechtstolken en gerechtsvertalers naar zich toegetrokken, terwijl er eigenlijk een duidelijke samenwerking moet komen tussen Eulita en FIT Europe. Onze voorzitter Ludovic Pierard haalde een aantal citaten aan uit het Eulita-boek om zijn beweringen omtrent het onterechte “monopolie” van Eulita kracht bij te zetten. Verder werd door een aantal aanwezige leden Doris Grollmann geprezen voor haar verdiensten op het vlak van contact met de gerechtelijke overheid.

Daarna kwam het nijpende probleem van de financiën aan bod: Hoe een budget opbouwen? FIT Europe is helaas geen rechtspersoon maar dankzij het recentelijk opgerichte “FIT Soutien” bestaat er nu een officieel kader voor het innen van gelden. Het is ook de bedoeling dat Fit Europe meer “visibility” verkrijgt (o.a. via het organiseren van seminars) en op basis daarvan kan men aan de thans 53 leden-vertalersverenigingen bijvoorbeeld 0,20 euro per lokaal lid van elke vereniging vragen. Uiteraard blijft de deur ook openstaan voor bijkomende donaties zoals nu reeds afkomstig van FIT Mundus en de Duitse Vertalersvereniging BDÜ.

Tijd voor verkiezingen! Alle 7 kandidaten zijn verkozen en vormen het nieuwe bestuur voor de volgende 3 jaar. De vijf vrouwen en twee mannen komen uit België (Max De Brouwer), Duitsland (Natacha Dalügge-Momme, ook BKVT-lid), Griekenland, Ierland, Oostenrijk, Tsjechië, U.K. (Eyvor Fogarty).

En tot slot een heet hangijzer: TransCert, de certificering die van amateur-vertalers zonder professionele vorming, toch erkende vertalers maakt. TransCert kan uiteraard op weinig begrip rekenen vanuit de beroepswereld en wordt zelfs bestempeld als “gevaarlijk”. Eigenlijk moet Fit Europe voor een serieuze tegenhanger zorgen, voor een eigen certification label.

O ja, en voor wie het belangrijk vindt taalkundig of administratief gezien: FIT Europe heeft vanaf de volgende ambtstermijn geen “Steering Committee” meer maar wel een “Board”.

FIT Europe is alvast uitgenodigd om haar volgende Algemene Vergadering te houden in Dublin (3 of 10 oktober 2015), een event dat digitaal te volgen zal zijn via livestream.

Voorlopig nemen we afscheid op z’n Grieks met “Cheretísmata” en worden we volgend jaar onthaald met het Ierse “Hello”: Dia dhaoibh.

Lieve De Paep
BKVT-lid
gevestigd in Veria (GR)