Skip to content
Forum_Interpr_tes-min

Forum Conferentietolken

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) werkt aan verschillende normen die ons beroep aanbelangen. Zo wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe norm over de werkomgeving van conferentietolken (ISO 17651, over vaste cabines, mobiele cabines en hubs) en wordt de norm over de uitrusting voor simultaantolken (ISO 20109 van 2016) opnieuw onder de loep genomen.

In het voorjaar van dit jaar zocht onze collega Fernando Lasarte Prieto (AIIC) contact naar aanleiding van de norm over hubs. Dat was voor ons de rechtstreekse aanleiding om aansluiting te zoeken bij NBN en ISO. Fernando heeft ons wegwijs gemaakt in de ISO-procedures en heel wat praktische hulp geboden bij de onboarding, waar we hem ontzettend dankbaar voor zijn! We hopen overigens dat dit een aanzet kan zijn voor een meer gestructureerde samenwerking met AIIC.

Van 11 tot 16 juni 2023 vond de jaarlijkse vergadering van het technische comité over taal en terminologie (in ISO-jargon het ISO/TC37) plaats in Brussel. Naast professionele tolken waren o.a. ook bedrijven en internationale instellingen vertegenwoordigd. Nadine Slootmans maakt als ISO-expert voor de BKVT deel uit van de werkgroepen 2 en 3 van het subcomité 5. Subcomité 5 houdt zich bezig met vertalingen, tolkwerk en aanverwante technologieën: werkgroep 2 betreft tolken, werkgroep 3 faciliteiten en uitrusting voor tolkdiensten.

ISO aan het werk

Nadine Slootmans: Ik was aanwezig tijdens de inleidende zitting en officiële opening. Die vonden net als de werksessies zelf plaats in de gebouwen van de Europese instellingen. De werksessies konden ook online gevolgd worden. Voor het werk rond de norm betreffende hubs van start ging, stuurde de BKVT alvast een verklaring in om onder andere de aandacht te vestigen op het feit dat online tolken een hoge cognitieve belasting met zich meebrengt en dat bijgevolg de hoogste kwaliteitseisen moeten worden gesteld aan de werkomgeving. Tijdens de ISO-week probeerde ik verder zoveel mogelijk sessies van werkgroep 3 bij te wonen, hoewel mijn rol in grote mate beperkt bleef tot die van waarnemer. De overvloed aan documenten en sessies was best wel indrukwekkend, en ik heb de tijd vooral gebruikt om me in te werken. Ik leerde veel bij over de inhoud van de normen en de werking van ISO en NBN.

Tijdens de laatste sessie werden een aantal resoluties goedgekeurd, waardoor sommige normen in de volgende fase van ontwikkeling terecht kwamen. De norm over simultaantolken vanuit hubs zou verder worden herwerkt door een kleinere werkgroep. Voor de verdere evaluatie en herwerking van deze tekst kan de BKVT tot midden oktober opnieuw haar input geven. Wie meer wil weten of een bijdrage wil leveren, kan altijd contact opnemen met het Forum Conferentietolken!