Skip to content
313238312_3c0b16565f_o.jpg

Instelling Sectorcommissie Diensthoofden taaldiensten

Tijdens de Bestuursvergadering van de BKTV van 13 juni is
besloten tot de instelling van een Sectorcommissie Diensthoofden taaldiensten.
Bedoeling is best practices uit te wisselen op het gebied van planning, nieuwe
technologieën, terminologiebeheer, samenwerking met externe vertaalbureaus,
kwaliteitsbeheer e.d.

Contactpersoonen

Initiatiefnemers zijn Marleen Vanistendael (SD Worx) en
Ingrid Joosens (Benelux). Geïnteresseerde Diensthoofden kunnen zich aanmelden
bij of .
NULL