Skip to content
Eulita.png

Open brief van de voorzitter van EULITA

De BVKT ziet het als haar taak om mee ruchtbaarheid te geven aan de open brief van de voorzitter van EULITA (Europese vereniging van juridische tolken en vertalers) aan de regeringen van de EU-lidstaten.

Deze brief benadrukt de moeilijke situatie waarin zich onder anderen juridische tolken en vertalers bevinden.