Skip to content
2015-03-21AGCBTI101_1000px_mini.jpg

Raad van bestuur van de BKVT: voorttimmeren aan de weg

Brussel, 21 maart 2015 – Afgelopen zaterdag kwamen de leden van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken samen voor hun jaarlijkse algemene vergadering. Doelstelling: het werk goedkeuren dat de raad van bestuur het voorbije jaar deed en de grote strategische lijnen uittekenen voor het komende werkjaar. Een jaar met bovendien een bijzondere gebeurtenis: de 60e verjaardag van de Kamer, die uiteraard uitbundig wordt gevierd, met name op 25 september.

Tal van leden waren aanwezig op deze algemene vergadering waarop ook een nieuwe voorzitter moest worden gekozen. Ook de aanwezigheid van erevoorzitter Jean-Bernard Quicheron werd gesmaakt. Er werd zoals gewoonlijk goed gediscussieerd in een collegiale sfeer.

Spannende strijd

Na een spannende strijd om het voorzitterschap is het uiteindelijk Rita Roggen die verkozen wordt tot tiende voorzitter van de Kamer. Rita Roggen, moeder van drie en al lang lid van de raad van bestuur, is zelfstandig vertaalster en docent aan de Universiteit Antwerpen. Zij staat de komende twee jaar aan het roer van de BKVT. Wij wensen haar alle succes toe. Na deze verkiezing ging het onverwijld verder met de verkiezing van de leden van de raad van bestuur van wie het tweejarige mandaat verliep. Als logische gevolg voor het uitstekende geleverde werk werd iedereen met verpletterende meerderheid van stemmen herverkozen. Ludovic Pierard noemde het gekscherend zelfs een Stalinistische overwinning, iets wat de zaal wel kon appreciëren.

Zonnetje in huis

De raad van bestuur van de BKVT werd bovendien van vers bloed voorzien, in de persoon van Cyrille Ndjitat Tatchou. Deze vertaler van Kameroense oorsprong is nu al het zonnetje in huis en brengt niet alleen zijn grote wetenschappelijke expertise naar de Kamer maar ook zijn dynamisme en communicatieve levensvreugde. Hij zal zich vooral bekommeren om de verdere uitbouw van De Taalkundige, het tijdschrift van de vereniging. Als een rechtstreeks gevolg van deze veranderingen, werden de functies binnen de raad van bestuur enigszins herschikt.

Een overzicht van de leden en hun functies: Rita Roggen (voorzitter), Agnès Feltkamp (ondervoorzitter (NL), Unizo, FVIB, Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO), Patricia Alarcon (ondervoorzitter (FR), examens beëdigde vertalers, commissie toelatingen), Bart Mylemans (penningmeester, Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO), Patrick Rondou (secretaris-generaal, De Taalkundige), Marija Blagojevic (tolken), Max de Brouwer (Tolken, FIT), Guillaume Deneufbourg (communicatie (FR), contact met de scholen, literaire vertalers), Geoffroy Destrebecq (Technology Officer), Inez Falleyn (communicatie (NL), Doris Grollmann (beëdigde vertalers, Bremer Runde, LinguaJuris), Renée Jamaer (verzekeringen), Cyrille Ndjitat Tatchou (De Taalkundige), Ludovic Pierard (UNPLIB, contact met de scholen). Hun contactgegevens staan op de website van de Kamer.

Continuïteit

Zoals de kandidaat-voorzitters en de leden van de raad van bestuur al aangaven tijdens hun presentatie, wil de kamer vooral verdergaan op het elan van de voorbije jaren. Behalve werken aan de verdere professionalisering van de vereniging, wil de raad van bestuur de belangen van ons beroep onverdroten verdedigen en verdergaan op de ingeslagen weg. De leden bedanken in dat kader ook Ludovic Pierard voor zijn geëngageerde en opmerkelijke voorzitterschap van de voorbije jaren.