Skip to content
Let_s_make_some_noise__800___600_px_-min

Raadpleging BVT over ontwerp KB anonimisering

In de loop van de maand juni en eind augustus 2023, vonden andermaal vergaderingen plaats met de FOD Justitie en de verenigingen van beëdigd vertalers en tolken. Ook de BKVT was aanwezig. De kwestie van de anonimisering van de BVT werd er, na een rijpingsproces van enkele jaren, concreet aangekaart en er werd een ontwerp van Koninklijk Besluit voorgesteld aan de verenigingen.

Dit zijn de grote lijnen.

Op gemotiveerd verzoek kent de Procureur des Konings een uniek anoniem nummer per persoon en per dossier toe. Voor de toekenning van dit anonieme identificatienummer gelden de volgende criteria:

  • er bestaat een gevaar voor de fysieke of psychologische integriteit van de BVT;
  • de BVT voelt zich zodanig bedreigd dat hij/zij niet wil optreden;
  • er bestaat een gevaar voor corruptie.

De FOD heeft ons verzocht om informatie van het werkveld, ervaringen en concrete gevallen te verzamelen om op die manier de tekst van het KB preciezer te kunnen verwoorden en het rapport aan de Koning op te maken, dat is vereist om het KB te motiveren.

Dankzij de bijdragen van de BVT die lid zijn van de BKVT, hebben wij de aandacht van de FOD Justitie kunnen vestigen op verschillende elementen waarmee rekening dient te worden gehouden voor de finale versie en bij de implementatie van dit nieuwe koninklijk besluit.

Met dit initiatief toont de FOD Justitie aan dat hij rekening houdt met de beroepsverenigingen en hun leden en dat hij ze actief wil betrekken bij de ontwikkelingen die hen aanbelangen. Voor ons is dat de gedroomde gelegenheid om te bewijzen dat we uitgelezen partners zijn, waarop de FOD Justitie kan rekenen. Het spreekt voor zich dat dit een boost geeft aan de geloofwaardigheid van onze eisen.

Zin om je stem te laten horen met betrekking tot de thema’s die de beëdigd vertalers en tolken aanbelangen?

Wij zien je getuigenis graag toekomen op het adres: .

LINGUAJURIS
Sectorcommissie Beëdigd Vertalers en Tolken (BVT) van de BKVT
Voor bijkomende informatie: