Skip to content
covid19-min.jpg

[Update 12-01-21] Covid-19: steunmaatregelen voor vertalers en tolken

[Update 12-01-21 – Oorspronkelijk artikel geschreven op 20 maart 2020]

Beste leden, beste collega’s,

We begrijpen allemaal hoe moeilijk deze ‘lockdown light’ kan zijn, op psychologisch vlak natuurlijk, maar ook op financieel vlak. Terwijl heel wat tolken hun activiteit soms tot een complete stilstand zien komen, is de situatie onder de vertalers veel uiteenlopender: sommigen merken een duidelijke vermindering van het werkvolume, anderen zitten tot over hun oren in de opdrachten.

Deze variatie houdt natuurlijk direct verband met de sectoren waarin we ons bevinden. Terwijl de aanvragen binnen domeinen zoals gezondheid, veiligheid, e-commerce, e-learning, media, sociale wetgeving en arbeidsrecht letterlijk exploderen, komt de klap bij taalprofessionals gespecialiseerd in toerisme, sport, bouw, kunst en retail extra hard aan. En dan zijn er nog sectoren zoals IT waarop de actuele context amper invloed lijkt uit te oefenen.

Ongeacht de situatie waarin u zich bevindt, weet dat u kan blijven rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de Belgische Kamer voor Vertalers en Tolken.

Op ons communicatieplatform Workplace publiceren verschillende leden regelmatig updates omtrent de steunmaatregelen die de regering invoert. Ik wil hen daar graag voor bedanken, en dan in het bijzonder onze collega Els Govaerts, die een uitstekende liaisonofficier is. Maakt u nog geen gebruik van Workplace? Dan nodig ik u graag uit om contact op te nemen met het secretariaat, zij sturen u dan een activatielink.

We staan voortdurend in contact met interprofessionele organisaties die gericht zijn op vrije beroepen: in Vlaanderen is dit de Federatie Vrije Beroepen (FVB) en in Wallonië de Union des professions libérales et intellectuelles (UNPLIB). Op hun vraag hebben wij hen op de hoogte gesteld van de kritieke situatie waarin conferentietolken zich bevinden (hun fysieke opdrachten zijn immers allemaal tot nader order geannuleerd) en zelfs vertalers, die zoals eerder gezegd in verschillende sectoren werken maar evengoed door de situatie getroffen zijn.

Op de sites van beide organisaties, waarvan de BKVT al meerdere jaren lid is, vindt u allerhande nuttige informatie hierover. Als u contact met hen opneemt, laat hen dan weten dat u lid bent van de BKVT. De FVB is erg (re)actief, UNPLIB iets minder.

Ook de BKVT streeft er natuurlijk naar u zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen die u kunnen helpen om deze periode te overbruggen. U vindt hieronder een overzicht van de maatregelen die betrekking hebben op vertalers en tolken in de hoedanigheid van beoefenaars van een vrij beroep, als natuurlijke persoon of via een vennootschap.

De laatste updates vindt u op websites met officiële informatie, die u via volgende links kunt raadplegen. Alle te volgen procedures worden hier opgesomd:

In het downloadbare bestand hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie.

Samen met de Raad van Bestuur, onze vertegenwoordigers bij FVB en UNPLIB en de leden van de Sectorcommissie Tolken blijven we ter beschikking voor al uw vragen.

Ik wil dit bericht graag beëindigen met een positieve noot. Sommige liefhebbers van oosterse wijsheden beweren dat het woord ‘crisis’ in het Chinees met twee karakters wordt geschreven: het eerste zou gevaar betekenen en het tweede kans. Ik kon het niet nalaten om dit even op te zoeken. En hoewel het een puur verzinsel gebleken is, ga ik er toch handig gebruik van maken om mijn boodschap kracht bij te zetten!

Laten we deze woelige tijden gebruiken om ons te concentreren op alles waar we niet aan toe komen in het ‘normale’ leven, waar we vaak met oogkleppen en tegen 300 per uur doorheen racen. Enkele ideeën: uw ondernemingsstrategie herbekijken, een marketingcommunicatiemodel uitwerken, opleidingen volgen (het aanbod aan online opleidingen en MOOC’s is enorm), andere specialisaties onder de loep nemen …

Ik wens u het allerbeste, zorg goed voor uzelf!

Guillaume Deneufbourg
Voorzitter van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken