Skip to content
117048243_7cc6bb0b87_o.jpg

Vrijlating van een Braziliaan bij gebrek aan een beëdigd tolk

De Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF) heeft vandaag met verbijstering vernomen dat een Braziliaan die in Zaventem was aangehouden wegens het bezit van cocaïne, moest vrijgelaten worden omdat er geen beëdigd tolk Portugees kon gevonden worden om de man te verhoren.

Als enige beroepsorganisatie voor vertalers en tolken in gans België, blijft de BKVTF de Belgische overheden herinneren aan het algemeen nut om het statuut van de beëdigd vertalers en tolken vast te leggen.

Momenteel liggen er wel vijf verschillende wetsvoorstellen om het statuut van de beëdigd vertaler en/of tolk vast te leggen, te slapen in de laden van de commissie Justitie van het Belgische parlement. Die wetsvoorstellen voorzien onder andere de oprichting van de nationaal register van beëdigd vertalers en tolken, waarin de onderzoeksrechter ongetwijfeld de tolk zou gevonden hebben die hij zocht. Het is immers hallucinant dat in deze tijd elke rechtbank nog steeds met een eigen lijst vertalers en tolken werkt, en zijn eigen regels hanteert om ze aan te stellen.

Een andere verklaring voor dit betreurenswaardige incident zou kunnen zijn dat de beëdigd vertalers en tolken vaak maandenlang moeten wachten op de uitbetaling van de erelonen die hen verschuldigd zijn. Sommige van onze leden melden dat kostenstaten van december 2011 nog steeds niet uitbetaald zijn, terwijl de tarieven op zich al verre van correct zijn.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van dit weekend, lanceert de BKVTF een nieuwe, sterke oproep aan de regering opdat de Overheid zich eindelijk en dringend zou buigen over het statuut van de beëdigd vertalers en tolken, die met de toenemende mondialisering en steeds opener grenzen, steeds belangrijker zullen worden voor justitie.

Over de BKVTF

De Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF) is de enige beroepsorganisatie die vertalers en tolken in gans België groepeert. Ze werd opgericht in 1955 en telt momenteel ongeveer 400 leden.

Contactpersoon

Doris GROLLMANN
Tel.: +32-2-306 95 45