Aller au contenu
Justitia, a monument in Frankfurt, Germany

Open brief aan de minister van Justitie

Geachte Heer Minister,

Bij uw benoeming hebt u gemerkt dat het verkeerd liep met de manier waarop beëdigd vertalers/tolken moesten werken. De regels zijn verwarrend, dubbelzinnig en ingewikkeld, de werkomstandigheden slecht en de bezoldiging nog slechter. Dat hebben de vertaalproblemen van het dossier Wesphael nogmaals pijnlijk aangetoond.

U wilde die situatie aanpakken en veranderen. We hebben uw initiatief toegejuicht en er met veel inzet aan meegewerkt.

Ondertussen is er al één zichtbaar resultaat: een ontwerp-KB over vertaal- en tolktarieven.

Helaas moeten we vaststellen dat het bewuste KB absoluut niet beantwoordt aan de uitgangspunten.

Zo stellen we vast dat het KB op een aantal punten regelrecht ingaat tegen de praktijken op het terrein en soms volledig onrealistisch is.

Zo stellen we vast dat de vroegere -verwarrende- regels vervangen worden door nieuwe -zo mogelijk nog meer verwarrende- regels.

Zo stellen we vast dat de nieuwe regels baden in dezelfde visie van beëdigd vertalers/tolken als een begrotingspost, ja zelfs als lastposten.

Zo stellen we vast dat de werkomstandigheden geenszins zullen verbeteren.

Zo stellen we vast dat de beëdigd vertalers/tolken opnieuw meer verantwoordelijkheden en plichten zullen krijgen.

Zo stellen we vast dat er enerzijds strengere eisen aan beëdigd vertalers/tolken gesteld zullen worden (waardoor hun aantal opnieuw sterk zal verminderen), die zich echter anderzijds niet vertalen in betere vergoedingen.

De uitvoering van dit ontwerp-KB zal tot een ramp leiden.

Een enquête onder beëdigd vertalers/tolken heeft aangetoond dat 95% van de beëdigd vertalers/tolken dit ontwerp-KB verwerpt.

Het aantal beëdigd vertalers/tolken zal nog meer dalen. Uw magistraten zullen er nog langer over doen om een vertaler/tolk te vinden. Nog meer beklaagden zullen vrijgelaten worden wegens gebrek aan vertaling/vertolking…

Mijnheer de Minister, de oplossing is eenvoudig. Luister echt naar uw beëdigd vertalers/tolken!
U zult ze, meer dan vandaag, in de toekomst nodig hebben.

Cornelia Van Bouwel
Voorzitter Lextra Lingua vzw

Rita Roggen
Voorzitter BKVT

De BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken werd opgericht in 1955. Ze is een Koninklijke vereniging zonder winstoogmerk en de enige beroepsorganisatie die vertalers en tolken in heel België verenigt en officieel vertegenwoordigt in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Ze heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen. Meer informatie op: www.cbti-bkvt.org

De BKVT is lid van de Fédération internationale des traducteurs (FIT).

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
Montoyerstraat 24 – b12
B-1000 Brussel
Tel: +32 2 513 09 15

www.cbti-bkvt.org

Rita Roggen (Voorzitter): +32 0475 69 31 20 of
Doris Grollmann (commissie beëdigd vertalers): +32 473 71 21 77 of

Lextra Lingua

Lextra Lingua is een vereniging van en voor tolken en vertalers die voor het gerecht, de politie, sociale diensten… werken. Lextra Lingua verdedigt de belangen van haar leden bij haar opdrachtgevers, houdt haar leden op de hoogte van alles wat er beweegt in de wereld van de tolken en vertalers en wil haar leden helpen om een zo hoog mogelijke graad van professionaliteit en beroepsethiek te bereiken. De internetsite van Lextra Lingua stelt de potentiële opdrachtgevers een lijst met beëdigd tolken en vertalers ter beschikking, gerangschikt volgens taal en biedt een permanente dienstverlening met nuttige informatie aan.
In 2015 werd de permanentiedienst van Lextra Lingua genomineerd voor een Language Industry Award.

Voor meer informatie: www.lextra-lingua.be

Contact

Lextra Lingua
Diestsesteenweg 675
B-3010 Leuven
Tel: +32 477 51 24 81

www.lextra-lingua.be