Skip to content
justice-147214_960_720_mini.jpg

Beëdigd vertalers en tolken: de BKVT doet een beroep op de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO’s om het project van Minister Geens bij te stellen

Brussel, 11 februari 2016 – Omdat zij diep verontwaardigd was over de voorstellen vanwege het kabinet van de minister van Justitie met het oog op de herwaardering van het beroep, heeft de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) aan de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO’s gevraagd om een advies uit te brengen met betrekking tot het project voor tarifering dat werd voorgesteld door het kabinet van de minister van Justitie. Het resultaat is overduidelijk. Het vormt de perfecte basis om België de status te verlenen van een “failed state”.

Korte tijd na zijn benoeming tot minister van Justitie kondigde Koen Geens aan dat hij de vertegenwoordigers van de beëdigd vertalers en tolken zou uitnodigen aan de onderhandelingstafel om de uitvoeringsbesluiten voor de Wet van 10 april 2014 met het oog op de oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken voor te bereiden, die werd gestemd op initiatief van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. De minister beweerde eveneens dat hij de werkomstandigheden en de zorgelijke financiële situatie van deze onmisbare actoren binnen de juridische wereld wilde verbeteren. Een groot aantal van hen bevindt zich vandaag de dag in een hachelijke positie.

De situatie is zo ernstig dat de juridische wereld gevaar loopt om binnen afzienbare tijd zonder beëdigd vertalers en tolken te zitten, hoewel het recht op vertaling of vertolking een fundamenteel recht is dat niet kan worden overtreden. Als de beëdigd vertalers en tolken van het toneel zouden verdwijnen leidt dat zonder meer tot de verlamming van het volledige justitiële apparaat, dat immers zaken moet behandelen in verscheidene talen. Het directe gevolg is een stortvloed aan vrijlatingen van verdachten, een reeks uitstellen sine die van processen of ook nog de onmogelijkheid van telefoontap. In deze tijden van terreurdreigingen geeft deze impasse meer dan voldoende redenen om bezorgd te zijn.

Al deze sombere vooruitzichten ten spijt moeten wij vaststellen dat de meer dan redelijke eisen van de vertegenwoordigers van de sector door de minister van tafel werden geveegd. Het is heel duidelijk dat de minister niet de bedoeling heeft om ook maar iets te ondernemen om zijn taalexperts te bevrijden uit een situatie die veel weg heeft van economische uitbuiting. De voorgestelde tarieven zorgen er immers voor dat de dienstverleners blijven vastzitten in een zorgwekkende situatie, op de rand van het faillissement, om nog maar te zwijgen van de ongefundeerde discriminatie van sommige dienstverleners op grond van hun werktalen.

De Belgische Kamer van Vertaler en Tolken (BKVT) is behoorlijk verontwaardigd over de voorstellen vanwege het kabinet van de minister van Justitie met het oog op de herwaardering van het beroep. Daarom heeft ze aan de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO’s gevraagd om een standpunt te formuleren met betrekking tot het project voor tarifering dat werd voorgesteld door het kabinet van de minister van Justitie. Het resultaat is overduidelijk (zie http://tinyurl.com/gup39hh). De HRZKMO neemt de gelegenheid te baat om onder andere aan te stippen dat het “daarom noodzakelijk is om tarieven op te stellen die de beroepsbeoefenaar, die steeds zijn beroep als zelfstandige uitoefent, toelaat te overleven.”

“Dit advies vanwege de HRZKMO, een orgaan waarvan de neutraliteit en de betrouwbaarheid buiten kijf staan, toont duidelijk aan dat het Koninklijk Besluit dat door het kabinet van de minister van Justitie wordt voorbereid, noch de vertalers en tolken, noch de geest van Wet van 2014 respecteert en dat we regelrecht afstevenen op een ware catastrofe. Wij hopen dat dit advies het kabinet van de minister van Justitie zal wakker schudden en zal doen inzien dat ze op de verkeerde weg zitten” verklaart Doris Grollmann, voorzitter van de commissie van beëdigd vertalers en tolken van de BKVT.

“Wij slaken een laatste noodkreet en hopen dat de heer Koen Geens die hoort en dringend persoonlijk contact opneemt voor een gesprek met de vertegenwoordigers van de sector om tarieven uit te werken die het mogelijk maken dat beëdigd vertalers en tolken gewoonweg waardig kunnen leven. Anders wordt België morgen een rechteloos land.”

De BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken, die in 1955 werd opgericht, is een koninklijke vereniging zonder winstoogmerk. Het is de enige beroepsvereniging die vertalers en tolken uit heel België samenbrengt en vertegenwoordigt bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. De BKVT heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen. Meer info op: www.cbti-bkvt.org

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
Montoyerstraat 24 / B12
B-1000 Brussel
Tel.: 02-513 09 15

www.cbti-bkvt.org

Doris Grollmann (commissie beëdigd vertalers) : 0473/712177 of
Rita Roggen (voorzitter) : 0475/693120 of