Skip to content
Survey-min.jpg

Rapport Marktonderzoek 2018

Wie zijn beroep als zelfstandige uitoefent, is per definitie vrij in het bepalen van zijn tarieven en honoraria. Deze vrijheid leidt in onze en in tal van andere sectoren tot heel uiteenlopende praktijken.

Zoals andere nationale beroepsverenigingen wilde de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT-CBTI) zich een betrouwbaar beeld vormen van de tariefpraktijken op de Belgische vertaal- en tolkmarkt. Op basis hiervan kunnen we de verschillende spelers uit de sector (beginnende en ervaren vertalers en tolken, studenten) informeren en beter opkomen voor de rechten en belangen van de beroepen die we vertegenwoordigen.

Dit rapport van het marktonderzoek verstrekt in hoofdzaak gegevens over de tarieven die toegepast worden, maar u vindt er ook extra informatie in over onder meer het lidmaatschap van een beroepsvereniging en het gebruik van technologische tools.

De resultaten in dit rapport moeten niet als aanbevelingen gezien worden, maar als een momentopname van de Belgische vertaal- en tolkmarkt in januari 2018. Ze zijn dus met de nodige omzichtigheid te interpreteren.

Veel leesplezier!