News

This page is available in the following languages:  EN FR NL DE
De Taalkundige 2023-2

De Taalkundige 2023-2

Informatief tijdschrift voor leden en abonnees, De Taalkundige bevat achtergrondartikelen over de vertaalwereld, nieuws uit het buitenland, praktische inlichtingen over nieuwe woordenboeken en vertaalsoftware, informatica, internet, enz. en brengt verslag uit over het reilen en zeilen van de vereniging.

Inhoud

 • Comment réunir ce qui est épars
  Van verdeeldheid naar verbinding
 • REPROBEL
  REPROBEL
 • De traducteur à traducteur post-éditeur, la double casquette des diplômés en traduction
  Van vertaler naar vertaler annex post-editor, of hoe net afgestudeerde vertalers twee petten moeten dragen
 • L’Être humain pour traduire : ouvrage publié à l’occasion du 60e anniversaire de la FTI-EII
  L’Être humain pour traduire: publicatie ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de FTI-EII
 • Les formations continues de la CBTI
  Permanente professionele ontwikkeling bij de BKVT
 • La formation sur les notes en bas de page
  De opleiding over voetnoten
 • Comment je suis devenu traducteur…
  Hoe ik vertaler werd...
 • Challenges for freelancers and agencies in 2023
  Freelances et agences : 2023 et ses défis
  Uitdagingen voor freelancers en bureaus 2023
 • Vers un système de conventionnement pour les interprètes ? Naar een conventioneringssysteem voor tolken?
 • Appel à contributions - Oproep tot bijdragen