Vademecum Openbare aanbestedingen

Vertalen en tolken vormen vrij onbekende menselijke activiteiten met hoge toegevoegde waarde. We hebben allemaal in de pers wel verhalen gezien over grappige, beschamende, tot zelfs dramatische gevallen van miskleunen in de vertaal- en zelfs tolkwereld.

Deze vademecums zijn vooral bedoeld voor overheden die vertaal- en/of tolkdiensten aankopen: met behulp van deze documenten kunnen opstellers van bestekken zich laten inspireren door de beste praktijken van de sector om op die manier te komen tot een goede samenwerking met de opdrachtnemer en maximale tevredenheid van de aanbestedende overheid.

Om de auteurs van lastenboeken een handje toe te steken, geven deze vademecums een overzicht van de basisvoorwaarden voor een kwaliteitsvolle samenwerking met en een hoogwaardige dienstverlening van vertalers en conferentietolken. Ze beschrijven in detail de verschillende soorten prestaties waarvan de opdrachtgever bij het uitbesteden van vertaal- of tolkdiensten gebruik kan maken, en zeggen duidelijk wat absoluut niet mag ontbreken in een bestek. Ten slotte gaan de teksten ook in op de verschillende criteria die gebruikt kunnen worden om offertes te beoordelen.

Voorbeelden van modeldocumenten van deze beste praktijken worden ter beschikking gesteld op de websites van de BQTA en de BKVT.