Nachrichten

Diese Seite liegt in den folgenden Sprachen vor:  EN FR NL DE
De Taalkundige / Le Linguiste 2020-1-2

De Taalkundige / Le Linguiste 2020-1-2

Informationszeitschrift für Mitglieder und Abonnenten mit Hintergrundartikeln über die Übersetzerwelt, Nachrichten aus dem Ausland, Praktischen Informationen über neue Wörterbücher und Übersetzungssoftware, Informatik, das Internet usw. Außerdem wird darin über das Verbandsleben berichtet.

Inhaltsverzeichnis

 • De l’utilité d’une association professionnelle…
  Het nut van een beroepsvereniging
 • Conditions générales pour interprètes
  Algemene voorwaarden voor tolken
 • Une Assemblée générale en mode distanciel…
  De Algemene vergadering gaat digitaal...
 • Guide pour lutter contre la propagation du COVID-19
  Gids om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan
 • Mesures de soutien pour traducteurs et interprètes
  Steunmaatregelen voor vertalers en tolken
 • Vox Populis : Que pensez-vous de l’action du CA à l’aune de la pandémie ?
  Vox Populis: Hoe ziet u het optreden van de RvB in het licht van de pandemie?
 • Covid-19 brings Translation and Interpretation to a Standstill
 • Wat doet een beroepsvereniging voor u in tijden van crisis?
  Quel est le rôle d’une association professionnelle en temps de crise ?
 • Cyrille Ndjitat Tatchou, Docteur en Traductologie…
  Cyrille Ndjitat Tatchou, Doctor in de vertaalwetenschap…
 • Ecovertaling en duurzame ontwikkeling…
  Ecotraduction et développement durable…
 • Raymond Renard, un visionnaire éclairé nous a quittés
  Raymond Renard, een verlicht visionair heeft ons verlaten
 • Hommage à Jacques De Decker
  Eerbetoon aan Jacques De Decker
 • Appel à contributions - Oproep tot bijdragen